Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 juni 2012

Linköping får biogascentrum

Med finansiering från Energimyndigheten, industrin och akademin startar nu en tioårig satsning på ett kompetenscentrum kring biogas på Linköpings universitet – Biogas Research Center@LiU.

Universitetet, industrin, kommunerna och Energimyndigheten ska tillsammans satsa 21 miljoner kronor per år, i tio år – en satsning på totalt 210 miljoner kronor.

– Vi startar arbetet på allvar efter sommaren, de två första åren trappar vi sedan upp verksamheten för att vara i full gång år tre, säger Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik på Linköpings Universitet.

Det som skiljer satsningen i Linköping från biogassatsningar på andra håll i landet är bland annat den breda och tvärvetenskapliga inriktningen.

– Många avdelningar inom LiU är engagerade i detta och vi täcker hela bredden från mikrobiologi och teknik till samhällsvetenskap. Den breda kraftsamlingen kommer också att stärka näringslivet, säger Mats Eklund.

En lång rad aktörer, som biogasföretag och Linköpings kommun, är intressenter i centrumet något som lägger en god grund för framgångsrik forskning tillsammans med forskarna på LiU.

– Det här är en markering från myndigheten att de tror på oss. Vi ser stora utmaningar inom transportsektorn i dag och satsningen kommer att bidra till att vi hittar alternativa lösningar som minskar koldioxidutsläppen och påverkan på klimatet, kommenterar Bahram Moshfegh, professor i Energisystem på Linköpings universitet.

Satsningen på biogas i Linköping startades redan 1992 då världens första biogasdrivna bussar började trafikerade stadens gator.

– Då kunde ingen ana att samarbetet mellan forskning, kommuner och företag skulle leda till ett kompetenscentrum inom biogas på nationell nivå. Att vi nu får det här erkännandet är verkligen roligt, säger Mats Eklund.

KONTAKT
Mats Eklund, mats.eklund@liu.se, 013-28 17 26

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera