Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 juni 2012

Rädsla bakom hedersrelaterat våld

Vad ligger bakom de konflikter som leder till hedersrelaterat våld? Ny forskning från Stockholms universitet visar att våldet ofta har sin botten i olika typer av rädslor. Doktoranden Mina Sedem vid psykologiska institutionen har gjort en intervjustudie som handlar om drabbade flickors och familjemedlemmars perspektiv på hedersrelaterat våld.

– Hedersrelaterat våld har ofta sin botten i olika rädslor. Det kan handla om rädsla för social utslagning tillsammans med konflikter i familjen. Konflikterna ställs på sin spets då flickorna kommer in i puberteten och vill utforska sin sexualitet. Det blir en intressekonflikt mellan flickornas identitetssökande och föräldrarnas försök att hejda dem. Föräldrarnas rädsla för skam och social utstötning är en starkt drivande faktor till det eskalerande våldet, säger Mina Sedem.

I Mina Sedems avhandling intervjuas flera personer om ett konkret fall då en flicka mördades. I studien ingår 23 familjemedlemmar varav nio flickor, sex mödrar, tre fäder och tre syskon och två släktingar till den mördade flickan.

– Bakgrunden till min studie är de många uppmärksammade fallen där flickor med svensk-utländsk bakgrund hamnat i konflikt med sina föräldrar som i flera fall urartat till våld och mord. Det retrospektiva fallet då en flicka mördades visade att interna familjekonflikter i kombination med rädsla för förlust av manlig makt och anseende låg bakom konfliktens förlopp. Ett kännetecknande drag är att det är en komplex fråga där många faktorer samspelar, säger Mina Sedem.

Mina Sedems studie visar att flickorna dessutom upplevde att de behandlades oprofessionellt och får bristande stöd från myndigheterna. När flickorna söker hjälp och skydd hos myndigheter upplever de en bristande förståelse och kompetens hos myndighetspersoner. Det krävs sakkompetens i konflikthantering av de personer som bemöter dessa familjer, för att hjälpa de på rätt sätt. Genom ökad kunskap kan handläggare hjälpa dessa familjer på ett tidigt stadium, innan konflikten urartar med förödande konsekvenser som följd.

KONTAKT
För mer information kontakta gärna: Mina Sedem Tel: 08-163838  Mobil: 073-9606292 e-post:mina.sedem@psychology.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera