Artikel från Göteborgs universitet
14 juni 2012

Nya utgrävningar avslöjar vad vi åt för 5 000 år sedan

Den 18 juni sätter arkeologer från Göteborgs universitet än en gång spaden i jorden vid en 5 000 år gammal boplats i Karleby utanför Falköping. Vid en första provgrävning i april hittades både sädeskorn och matrester i form av djurben, och nu intensifieras arbetet med att ta reda på hur dieten såg ut på stenåldern.

– Det handlar om en betydligt större satsning där vi utökar undersökningsytan rejält och tar hjälp av 60 studenter. I och med dessa undersökningar kommer vi att kunna svara på vad man åt, var djuren kom ifrån och hur kosten var sammansatt, säger forskaren och arkeologen Tony Axelsson som leder utgrävningarna tillsammans med kollegan Karl-Göran Sjögren.

Vid provgrävningarna för två månader sedan påträffades 5 000 år gamla välbevarade djurben från både kor, grisar och får. Dessutom har forskarna fått bekräftat genom analys att de äldre växtdelar som då hittades, så kallade makrofossil, bland annat utgörs av bevarade sädeskorn.

Både ben och makrofossil är viktiga pusselbitar när det gäller att ta reda på mer om sammansättningen av människans kost och hur jordbruket såg ut på stenåldern. Benmaterialet kan till exempel ge information om hur gamla djuren var när de slaktades och var de växte upp.

– När det gäller sädeskornen kan de hjälpa oss att förstå jordbrukets karaktär och förhållande till boskapsskötseln. Dessutom ger de oss ledtrådar till hur den vegetabiliska kosten såg ut, säger Karl-Göran Sjögren.

Men det är inte bara jakten på mer matrester som intresserar forskarna. Vid provgrävningarna hittades också keramik, flinta och ett hål efter en stolpe, något som gör att forskarna ser fram mot sommarens grävningar extra mycket.

– Förhoppningen är att gräva upp en tillräckligt stor yta så att vi kan hitta formerna efter ett hus, något som aldrig tidigare gjorts på Falbygden, säger Tony Axelsson.

INFORMATION
Undersökningarna startar den 18 juni och pågår i tre veckor. Grävningen är öppen för allmänheten och från den 26 juni till den 5 juli (vardagar) anordnas dagligen (kl. 14) visningar av undersökningsytan och de senaste fynden. Arbetet leds av fil. dr Tony Axelsson och docent Karl-Göran Sjögren vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

Media är välkommen att besöka undersökningsplatsen i Karleby måndagen den 18 juni kl. 15.
Då berättar forskarna mer om de senaste rönen och utgrävningarna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera