Artikel från Södertörns högskola
12 juni 2012

Lösningar för ett hållbart jordbruk i ny bok

Det moderna jordbruket ger mat som är billig i handeln, men flyttar de reella kostnaderna – till miljön och till framtida generationer. I den nya boken ”Morgondagens jordbruk” presenteras utförligt bakgrunden till den situation som vi står inför idag, men även lösningen på några av vår tids mest akuta miljöproblem. Tisdag 12 juni kl. 13 presenteras boken i Södertörns högskolebibliotek.

Tisdag 12 juni kl. 13 presenteras boken i Södertörns högskolebibliotek.

Artur Granstedt, docent vid Södertörns högskola och projektkoordinator för forskningsprojektet BERAS Implementation, skriver i sin nya bok ”Morgondagens jordbruk – med fokus på Östersjön” om hur avgörande jordbruket är för vår planets ekologiska framtid.

På 1960-talet började billig fossil energi i allt större utsträckning användas i Sverige för framställning av konstgödsel till jordbruket. Det blev allt vanligare med specialiserade gårdar.

– Vi fick ett linjärt flöde, i stället för ett kretslopp. De specialiserade spannmålsgårdarna som inte längre har några djur måste tillföra inköpt konstgödsel. Näringsämnen från djurgårdarna utsöndras sedan till största delen från djuren i form av gödsel – men i större mängd än vad som kan utnyttjas av grödorna. Kväve och fosfor läcker ut i mark och vatten, säger Artur Granstedt.
Hälften av det kväve och fosfor som läcker ut i Östersjön och bidrar till övergödningen kommer från jordbruket. En del av kvävet från åkrarna går även upp i luften som dikväveoxid – en potent växthusgas. 

Kretsloppsjordbruk minskar näringsläckage
Resultaten en visar att det är möjligt att kraftfullt minska växtnäringsförlusterna genom skapandet ekologiska kretsloppsjordbruk. Den bärande principen är att integrera växtodling och djurhållning så att växtnäringen i djurens gödsel återanvändas mer effektivt till de egna åkrarna i spannmåls- och djurfoderproduktionen istället för att bli till näringsöverskott.

Jordbruket kan härigenom bli helt klimatneutralt jämfört med dagens konventionella jordbruk som stark bidrar till den globala uppvärmningen. Mångfalden i odlingen utesluter dessutom användning av kemiska bekämpningsmedel. Omställningen kan stöta på hinder särskilt om man genomfört stora investeringar i sina anläggningar, bundna till exempelvis stora djurbesättningar. Därför är denna nya bok också ett upprop till politikerna att reagera – och agera.

– Omställningen från specialisering till blandjordbruk kan vara kostsam, men det är viktigt att man kan bibehålla lönsamheten i jordbruket samtidigt som man gör det mer hållbart. I min bok beskriver jag hur vi i projektet arbetar med både praktisk omställning och ekonomisk uppföljning, säger Artur Granstedt.

Artur Granstedt är agronom som doktorerat i ämnet växtnäringslära. Han är projektkoordinator för EU-projektet BERAS Implementation och har i sin nya publikation redogjort för bakgrunden för projektets vetenskapliga och teoretiska bas och för dess praktiska implikationer. Projektet arbetar med en implementeringen av resultatet från många års forskning om växtnäringsflödena i jordbruk och samhälle med studier av praktiska gårdsexempel runt om i Östersjöregionen.

KONTAKT:
Artur Granstedt: 070-867 67 63
Eleonor Björkman, presskontakt Södertörns högskola: 070-286 13 32
 
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera