Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2012

Planera med laser i skog och natur

Med laserskanning har både skogsbruk och naturvård fått ett nytt och effektivt redskap för inventering och planering. Eva Lindberg vid SLU har vidareutvecklat metoderna för mätning av vegetationens olika skikt.

Vanliga fältmätningar kan ge information om utvalda platser eller utgöra ett statistiskt stickprov för att skatta övergripande information om skogen i ett område. Det är dock sällan eller aldrig möjligt att samla in heltäckande information om stora områden med fältmätningar. Flygfoton och satellitbilder kan ge information om stora områden men endast om de högsta, från ovan synliga ytorna.

– Med den nya lasertekniken däremot kan vi ta fram detaljerad information om skog och annan natur med automatiserade metoder, säger civilingenjör Eva Lindberg vid SLU.

Eva Lindberg har inom ramen för sin doktorsavhandling utvecklat och förfinat metoder för att ta fram skoglig information från flygburna och markbaserade laserdata. Hennes arbete omfattar skattningar av enskilda träd och av vegetationens struktur i höjdled, baserat på flygburna laserdata. Hon har också bestämt trädpositioner och diametrar utifrån markbaserade laserdata och kopplat dessa värden till enskilda träd identifierade från flygburna laserdata. De nya metoderna kan användas till skogsbruksplanering för att på ett effektivt sätt få information med stor noggrannhet.

Man kan även använda metoderna för att få information om skogens skiktning till så kallad habitatskartering. Sådana karteringar krävs för att fatta beslut om markanvändningen i framtiden och ska innehålla diverse information om naturresurserna.

– Kartor med trädslag, stamvolym och ålder på skogen, men även information om skogens skiktning, är av intresse för habitatskarteringar.

Data från laserskanning är noggranna tredimensionella mätningar av mark, vegetation och andra objekt. Vid flygburen laserskanning görs mätningarna från ett flygplan eller en helikopter som flyger i stråk över ett visst område. Vid markbaserad laserskanning mäts ytor i den närmaste omgivningen runt skannern med hög noggrannhet. Laserskanning är en teknik som har utvecklats snabbt under de senaste två decennierna.

INFORMATION OCH KONTAKT
Civilingenjör Eva Lindberg, institutionen för resurshushållning, SLU, försvarar sin avhandling med titeln “Estimation of Canopy Structure and Individual Trees from Laser Scanning Data”. Disputationen avser teknologie doktorsexamen.
– Tid: fredagen den 8 juni 2012 klockan 10.00
– Plats: Hörsalen Björken, SLU Umeå
– Opponent: Professor Juha Hyyppä, Finnish Geodetic Institute, Masala, Finland

Mer information Eva Lindberg, 090-786 85 36, eva.lindberg@slu.se,

Avhandlingen

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera