Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2012

Nya rön om fästingvirusets evolution

Forskare har undersökt och daterat evolutionen hos TBE-viruset och det närbesläktade fästingviruset louping ill. Deras studie kastar ljus på historiska händelser som lett till ett utvecklingssprång för dessa virus. TBE är ett av de fästingburna virus som kan ge allvarliga sjukdomar hos människan.

Forskare har undersökt och daterat evolutionen hos TBE-viruset och det närbesläktade fästingviruset louping ill. Deras studie kastar ljus på historiska händelser som lett till ett utvecklingssprång för dessa virus.

Evolutionen i virusvärlden sker vanligtvis genom mutationer, då enskilda ”baser” (ACGT) i arvsmassan byts ut, vilket förändrar aminosyrasekvensen i virusets proteiner. Ett annat sätt som virus snabbare kan förändras på är genom rekombination – då virusgenom slås ihop och bildar en helt ny virusstam. Ett sådant ”rekombinationsevent” har nu hittats och daterats för det fästingburna ”TBE” viruset.

Gruppen av fästingburna så kallade Flavivirus kan ge allvarliga sjukdomar hos människor och djur såsom hjärnhinneinflammation, hjärninflammation och blödarfeber. Till skillnad från myggburna Flavivirus där rekombination är vanligt, har man tidigare antagit att TBE-virus utvecklas enbart genom mutationer.

Men nu har en forskargrupp från Södertörns högskola [Ref 1] tillsammans med forskare på Göteborgs universitet  [Ref 2]visat att detta fästingvirus även har utvecklats genom rekombination. Närmare bestämt hos de virus som ger sjukdomen louping ill hos får. I en artikel antagen i den ansedda vetenskapliga tidsskriften PLoS ONE beskriver de hur de använt sig av nya strategier som ger en bättre bild av TBE-virusets evolution.

Man har bland annat kunnat datera rekombinationshändelsen, och placera in den på en tidsskala för virusets ”släktträd”. Genom att kunna datera en sådan händelse kan forskarna också försöka förstå vilka miljömässiga förutsättningar som kan ha lett till att viruset på detta sätt tog ett språng i sin utveckling.

– Just detta virus som vi studerat tog ett sådant utvecklingssprång för för mellan 282 och 76 år sedan, säger docent Magnus Johansson, Södertörns högskola. Detta kan ha samband med att får med TBE importerades från kontinenten till de brittiska öarna. Andra forskare har tidigare visat att Louping ill-virus spridits till Norge via fårimport från de brittiska öarna.

KONTAKT
Magnus Johansson: 073 704 84 85
Eleonor Björkman (presskontakt): 070-286 13 32

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera