Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 maj 2012

Viktigt med kommunikationsträning för närstående till patienter med afasi

Att få afasi innebär en försämrad förmåga att tala, läsa, skriva och förstå talat språk. Ofta upplever patienter och närstående en försämrad livskvalitet. I en avhandling från Uppsala universitet har Monica Blom Johansson prövat en ny behandlingsform där närstående dels får stöd och hjälp för egen del men också kommunikationspartnerträning.

Afasi orsakas oftast av stroke och den intellektuella förmågan påverkas inte. I Sverige insjuknar cirka 30 000 personer i stroke varje år och ungefär en tredjedel av dem får afasi. En av dem är nobelpristagaren i litteratur år 2011, Tomas Tranströmer.

Att ha afasi leder till en minskad möjlighet att delta i samtal och på så sätt kunna uttrycka vad man vet och kan, tycker och känner. Det blir också svårare att delta i vardagslivet eftersom så mycket bygger på att vi kan uttrycka oss med tal och skrift. Det i sin tur leder ofta till en försämrad livskvalitet.

Eftersom förmågan att kommunicera är så basal i vårt samhälle och för våra relationer till varandra har forskare rekommenderat att afasibehandling ska innehålla träning som ökar möjligheten för personer med afasi att delta i samtal. Ett samtal skapas tillsammans av samtalsdeltagarna och därför finns det mycket som en samtalspartner kan lära sig av en logoped för att underlätta samtalet med en person med afasi, så kallad kommunikationspartnerträning (KPT).

I Monica Blom Johanssons studier har det dock visat sig att den typen av behandling endast ges av ett fåtal svenska logopeder. Anledningen är framför allt tidsbrist men också bristande kunskap och rutiner, enligt logopederna.För närstående leder samtalssvårigheterna och andra konsekvenser av strokeinsjuknandet till ett ökat ansvar för hem och familj med minskade möjligheter till social samvaro och tid för sig själv. Det medför i sin tur att många närstående får både fysiska och psykiska problem. Det är därför viktigt att de själva får stöd i den ofta tyngda och stressfyllda situation som de befinner sig i. Monica Blom Johansson har prövat en behandlingsform på tre par (tre personer med afasi och deras närstående) där närstående dels får stöd och hjälp för egen del men också KPT. Resultaten är lovande och Monica Blom Johansson planerar att pröva behandlingsformen i större skala.

KONTAKT OCH INFORMATION
Avhandlingen Aphasia and Communication in Everyday Life försvaras den 8 juni.
För mer information, kontakta Monica Blom Johansson, tel: 070-2992065, e-post: monica.blom.johansson@pubcare.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera