Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 maj 2012

Modern bildteknik vid neurokirurgi

Möjligheterna att med magnetresonansteknik och andra moderna avbildningsmetoder nå små målområden i hjärnan med hög precision står i fokus för den avhandling som Hidehiro Hirabayashi försvarar vid Umeå universitet den 8 juni.

Behandling av neurologiska rörelserubbningar, till exempel ofrivilliga skakningar (tremor), med så kallad stereotaktisk hjärnkirurgi har pånyttfötts de senaste årtiondena. Det hänger samman med att moderna avbildningstekniker — främst datortomografi och magnetresonans (MRI) — har öppnat nya möjligheter att komma åt rätt del av hjärnan med hög precision. De har emellertid också fört med sig nya umaningar när det gäller att identifiera målområdena och förfina operationstekniken. Avhandlingen kartlägger skillnaderna mellan datortomografi och MRI i detta sammanhang. Bland annat jämförs styrning av ingreppet direkt från bilden med en mer indirekt styrning via en hjärnatlas med koordinater. Möjligheterna att visualisera nervkärnor centralt i hjärnan, bland annat nucleus subthalamic, med MRI-teknik utvärderades också.

Sammanfattningsvis konstaterar avhandlingen att de små koordinatskillnader som de båda avbildningsteknikerna ger kan kompenseras under ingreppet, vilket betyder att MRI-tekniken kan ersätta behovet av datortomografi. Vidare är direkt visualisering med MRI överlägset atlasbaserad målsökning vid ingrepp i pallidum, en ansamling av nervceller i storhjärnan med betydelse för just rörelseförmågan. MRI-tekniken fungerar också bra för att visa målområden i pallidum och nucleus subthalamic samt den exakta placeringen av elektroderna vid behandling med djup hjärnstimulering (deep brain stimulation, DBS).

KONTAKT OCH INFORMATION
Hidehiro Hirabayashi är doktorand vid Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Umeå universitet. Han är engelskspråkig och kan nås via e-post hidehiro.hirabayashi@neuro.umu.se

Fredagen den 8 juni försvarar Hidehiro Hirabayashi sin avhandling Avbildning i stereotaktisk funktionell neurokirurgi (Engelsk titel: Imaging in stereotactic functional neurosurgery). Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal E04, Biomedicinhuset 6A-L, NUS. Fakultetsopponent är professor Takaomi Taira, Tokyo Women’s Medical University, Japan.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera