Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 maj 2012

Hjärtmuskelns återhämtning efter återställt blodflöde

Nya rön om effekterna av behandling mot förträngningar och stopp i hjärtats kranskärl beskrivs i den avhandling som Ihab Guirguis försvarar vid Umeå universitet den 7 juni

Hindrat blodflöde i hjärtats kranskärl påverkar direkt hjärtmuskelns funktion och kan resultera i att hjärtat inte längre klarar att förse kroppen med blod. Det är känd att ballongvidgning av kranskärlen eller omledning av blodflödet med så kallad bypass-operation förbättrar hjärtmuskelfunktionen, framför allt i den innersta delen av muskeln som har visat sig särskilt känslig för nedsatt blodflöde.

Avhandlingen kartlägger i detalj effekterna av sådana behandlingar och föreslår användning av en enkel avbildningsteknik — ekokardiografi (ultraljud) — för att direkt följa upp patienterna. Hos patienter med hjärtinfarkt finns det en koppling mellan förhöjda nivåer av hormoner som avges av hjärtmuskeln och minskad aktivitet i det muskelsegment som ligger närmast det som är angriper. Fyndet antyder att det är oförmågan hos detta segment att ta över funktionen från den drabbade delen av muskeln som utlöser hormonstegringen.

Funktionen hos hjärtats högra kammare (ventrikel) är nedsatt hos patienter med infarkt som påverkar den nedre delen av vänster kammare. Högerkammarfunktionen återställdes emellertid hos 87 % av patienterna efter behandling med blodproppslösande läkemedel. Hos de återstående förblir högerkammarfunktionen nedsatt och kan återhämta sig först långt efter behandlingen. I samma grupp av patienter — med hjärtattack i nedre delen av vänster kammare — är funktionen hos vänster förmak (atrium) tydligt nedsatt och tenderar att återhämta sig efter propplösande behandling. Fynden antyder att blodflödet till förmaket som sådant störs hos de här patienterna.

Patienter med förträngningar i flera grenar av kranskärlen brukar vanligen rekommenderas en bypass-operation. I grupp av sådana patienter visar avhandlingen att även en lyckad operation inte medför någon omedelbar eller tidig förbättring av hjärtmuskelfunktionen i motsats till resultaten efter ballongvidgning av kärlen.

KONTAKT OCH INFORMATION
Torsdagen den 7 juni försvarar Ihab Guirguis, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Effekter av kranskärlsrevaskularisering på elektrisk och mekanisk hjärtfunktion (engelsk titel: Insights into the effect of myocardial revascularisation on electrical and mechanical cardiac function).

Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal D, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS. Fakultetsopponent är professor Reidar Winter, Kungliga tekniska högskolan och Karolinska institutet, Stockholm.

Ihab Ramzy Guirguis, som bor och arbetar i London, UK, är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin. Han är engelsktalande och kan nås på:
tel. +44 77 3 777 0096
e-post: isramzy@hotmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera