Artikel från Mittuniversitetet
30 maj 2012

Nya miljoner till forskare vid Mittuniversitetet

Två forskarteam vid Mittuniversitetet har fått två miljoner vardera för att ta sina produkter ut på en kommersiell marknad. I båda fallen handlar det om innovationer för pappersindustrin.

– Det är något stort med att se sin produkt förverkligad och framförallt att se den komma till nytta, säger Jan Thim, lektor vid Mittuniversitetet och en av dem som ansökt och fått pengar.

Pengarna som kommer från Vinnova, Verket för innovationssystem, är en del av myndighetens satsning för att underlätta för forskare att ta sina produkter och idéer ut på en kommersiell marknad.  

Jan Thim och hans kollega Mattias O’Nils, arbetar båda inom centrumbildningen Sensible Things that Communicate vid Mittuniversitetet. De får pengar från Vinnova för deras arbete med att utveckla ett mätinstrument som snabbt kan avgöra vilken kvalitet papper har. Ett mätinstrument som det finns stor efterfrågan på inom pappersindustrin. En efterfrågan som ledde till att Jan Thim och Mattias O’Nils började utveckla mätinstrumentet.

– Våra partner skrek efter det. Men eftersom de gör papper är de inte intresserade av att ta fram en mätare, säger Mattias O’Nils.

De två miljonerna från Vinnova ska användas de närmaste ett och ett halv åren. Forskarteamet kommer bland annat att lägga pengarna på att arbeta vidare med sin affärsplan och se över marknaden. Målet är solklart.

– Vi har en utvecklad mätmetod och den är testkörd i en pilotmaskin. Nästa steg är att mätaren ska sitta ute i en fabrik och det är dit vi nu ska ta projektet, säger Jan Thim.

– Vid projektslut är målet att vi har sålt vår första mätare, säger Mattias O’Nils.
Dessutom har lektorn Lisbet Hellström och hennes kollega professorn Per Gradin vid centrumbildningen Fibre Science and Communication Network fått två miljoner kronor från Vinnova för att kommersialisera sin metod om en förändrad och energibesparande flisningsprocess inom pappersindustrin.

Båda forskarteamen har fått coachning i arbetet med att kommersialisera sina produkter och metoder genom MIUN Innovation, Mittuniversitetets innovationsstödjande verksamhet.

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera