Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 maj 2012

Bönders och grannars syn på kemisk bekämpning har kartlagts

Grannar är mer negativa till kemisk bekämpning än lantbrukare i tätortsnära jordbruksområden, och skillnaden är mer utpräglad i Mälardalen än i Skåne. Samtidigt använder grannarna lika ofta bekämpningsmedel i den egna trädgården som lantbrukarna gör. Det visar Ahmed Nur i en avhandling från SLU. Han visar också att insektsbekämpning i raps kan minska mängden skadeinsekter i närliggande trädgårdar.

Grannar är mer negativa till kemiska bekämpningsmedel än lantbrukare i tätortsnära jordbruksområden, och denna skillnad är mer utpräglad i Mälardalen än i Skåne. Samtidigt använder grannarna lika ofta bekämpningsmedel i den egna trädgården som lantbrukarna gör. Det visar Ahmed Nur i en avhandling från SLU. Han visar också att insektsbekämpning i raps kan minska mängden skadeinsekter i närliggande hemträdgårdar.

I samhället finns en utbredd oro över användningen av kemiska bekämpningsmedel, en oro som påverkas av sociala, etiska och politiska faktorer. För lantbrukare i utkanten av städer och tätorter är risken särskilt stor att kemisk bekämpning av ogräs och skadegörare leder till spänningar med boende i grannskapet.

Nur Ahmed har i sitt doktorsarbete genomfört en stor enkätstudie som visar hur inställningen till kemiska bekämpningsmedel skiljer sig mellan lantbrukare och deras grannar i tätortnära jordbruksbygder i Skåne och i Mälardalen, samt mellan olika kategorier av lantbrukare.

Större acceptans i Skåne
Enkäterna visar att grannarna har en betydligt mer negativ syn på användningen av bekämpningsmedel än lantbrukarna har. Det visade sig också att inställningen är mer negativ i Mälardalen än i Skåne. Ca 65 procent av grannarna i Mälardalen ansåg att kemisk bekämpning är något dåligt eller mycket dåligt, medan bara 14 procent av lantbrukarna i Skåne hade den uppfattningen. För grannar i Skåne och lantbrukare i Mälardalen var motsvarande värden 33 respektive 28 procent. Samtidigt visar undersökningen att kemisk bekämpning på den egna tomten (trädgård, gräsmatta etc.) var ganska vanligt bland både grannar och lantbrukare.

Mindre skador i trädgårdslandet
I en annan del av avhandlingen visar Nur Ahmed med hjälp av fältförsök att insektsbekämpningar som görs i en gröda kan minska mängden skadeinsekter i villaträdgårdar i närområdet. I trädgårdar i närheten av rapsfält fanns det betydligt större angrepp av jordloppor och rapsbaggar då rapsen var obesprutad än då den var besprutad. Angreppen gällde både rädisor, prydnadsväxter och vilda blommor. De minskade angreppen berodde inte på att bekämpningsmedel drev in över trädgårdarna, utan på att det helt enkelt fanns mindre mängder av skadegörarna i området.
Nur Ahmed betonar att det är komplicerat att förutsäga effekten av kemisk insektsbekämpning i jordbruksgrödor på vegetationen i trädgårdar, eftersom det finns många faktorer att beakta. Han hoppas dock att hans studier kan bidra till en djupare förståelse av konfliktfrågor i stadsnära jordbruksområden.

KONTAKT OCH INFORMATION
Nur Ahmed, agrosystem, SLU, Alnarp, försvarar sin avhandling Pesticide use in periurban areas. Farmers’ and neighbours’ perception and attitudes and agricultural field influences on pests in nearby garden plants.
Tid: Fredagen den 1 juni 2012, kl 10.00
Plats: Crafoordsalen, Navet, SLU Alnarp
Opponent: Professor Heikki M.T. Hokkanen, Helsingfors universitet, Finland
Mer information: Nur Ahmed, 040-41 52 73, 073-735 52 92, Nur.Ahmed@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera