Artikel från Linnéuniversitetet
29 maj 2012

Ny avhandling om att utvärdera och optimera mätningar

I en ny avhandling från Linnéuniversitetet beskriver fysikern Therese Sjödén metoder för att analysera mätningar av olika parametrar, till exempel egenskaper hos material. Med statistiska metoder, så kallad känslighetsanalys, beskriver och analyserar hon hur olika förutsättningar påverkar möjligheten att mäta materialparametrar. Känslighetsanalys kan beskrivas som en metod för att förbättra bestämningen av materialparametrar. Metoderna för känslighetsanalys är generella och kan tillämpas på olika mätproblem.

Avhandlingen beskriver två tillämpningar med oförstörande mätning med elektromagnetiska tekniker. Den första rör mätning av vinkeln mellan växtriktning och fiberriktning hos träd och stockar, den så kallade fibervinkeln. En stor fibervinkel är relaterad till problem med formstabilitet i färdiga brädor och enligt resultaten i avhandlingen är det möjligt att mäta fibervinkeln snabbt och effektivt och med tillräckligt stor noggrannhet.

Den andra tillämpningen är elektrisk impedanstomografi där egenskaper hos ett objekt bestäms med mätningar av spänningar och strömmar på ytan. Det är ett svårt problem där små störningar i mätningen kan ge stora fel i bestämningen av objektets materialegenskaper. I avhandlingen används känslighetsanalys för att utvärdera och jämföra olika sätt att mäta samt för att beskriva hur upplösning och noggrannhet relaterar till varandra.

KONTAKT OCH INFORMATION
Therese Sjödén är ursprungligen från Moheda utanför Växjö och har läst till civilingenjör vid Linköpings tekniska högskola. Forskarutbildningen i teknisk fysik har bedrivits vid Linnéuniversitetet.

Avhandlingen ” Sensitivity Analysis and Material Parameter Estimation using Electromagnetic Modelling ” försvaras tisdagen den 5 juni kl 10.15 i Vidéumsalen, D1136, Hus D, Växjö. Opponent är professor Margaret Cheney, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY, USA.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera