Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2012

Nu utvecklas företagskurser i tjänsteinnovation

Handelshögskolan vid Karlstads universitet och Centrum för tjänsteforskning har beviljats 1,3 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att utveckla utbildningar på avancerad nivå speciellt anpassade till näringslivets behov. Syftet är att stärka företagens kompetens inom området tjänsteinnovationer. Arbetet görs tillsammans med bland andra Sveriges Tekniska Institut (SP), näringslivsorganisationen Almega och fackförbundet Unionen.

Tjänsteinnovation kräver ett annat angreppssätt än när nya produkter blir till, bland annat vad gäller affärsmodeller, processer och med ett större fokus på kundupplevelser. Tjänsteinnovationer uppstår till stor del på en marknad tillsammans med kunderna.

– De metoder som idag används för innovationer är i regel utvecklade för hårdvaran, med litet eller inget fokus på kunderna. Ett viktigt forskningsfält för Centrum för tjänsteforskning är de tillverkande företagens “tjänstefiering”, där produkter blir en del i ett tjänstekoncept. Detta genomsyrar affärsutvecklingen i företag inom i stort sett alla branscher idag och vi har märkt att det finns en stark önskan om kompetensförstärkning, säger Patrik Larsson, föreståndare för CTF- Centrum för tjänsteforskning.

I det första steget som KK-stiftelsen beviljat medel för, är syftet att kartlägga behovet av kompetensförstärkning inom näringslivet. Handelshögskolan vid Karlstads universitet och CTF samarbetar med bland andra Almega, SP, Unionen, Stål och Verkstad, The Paper Province samt Teknikföretagen. Även de företag som CTF redan samarbetar med i andra projekt ingår i förstudien,till exempel Volvo, Löfbergs Lila, Ikea och Ericsson.

– Syftet är att undersöka vilka behoven är, vilka grupper som är intresserade av den här typen av utbildningar samt identifiera det kursutbud som ska tas fram.Vi tittar även på hur flexibla kurser på distans skulle kunna se ut. Vi hoppas naturligtvis kunna fortsätta och målet är att tillsammans med företag och organisationer utarbeta ett konkret kursutbud, berättar Olle Sonesson, operativ chef för Handelshögskolan.

Studien pågår fram till slutet av februari nästa år och är en del av KK-stiftelsens satsning “Expertkompetens för innovation”.

I KK-stiftelsens utlysning får Sveriges nyare lärosäten í samarbete med näringsliv och företagsforskningsinstitut ansöka om finansiering för att utveckla utbildningar på avancerad nivå. Utbildningarna ska syfta till att stärka näringslivets kompetensförsörjning, kunskapsintensiv innovation och skapa tillväxt. Starka forskningsmiljöer ska matcha kompetensbehoven hos företagen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera