Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2012

Genusperspektiv på biologi i ny bok

I en ny bok, skriven av evolutionsbiologen och genusforskaren Malin Ah-King, ges en introduktion till forskning med genusperspektiv på biologi.

I en ny bok, skriven av evolutionsbiologen och genusforskaren Malin Ah-King vid Uppsala universitet, ges en introduktion till forskning med genusperspektiv på biologi.

– Ofta tänker vi på biologi och naturvetenskap som objektiva fakta, men forskning visar att våra föreställningar om kvinnligt och manligt påverkar hur vi ser på naturen, säger Malin Ah-King, forskare vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.

Den nya populärvetenskapliga skriften som ges ut av Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning är den femtonde i ordningen i serien om genusvetenskap och fungerar som en introduktion till forskning med genusperspektiv på biologi.

Författaren Malin Ah-King behandlar biologin som vetenskap men också våra föreställningar om vad som är biologiskt eller “naturligt”. Hon menar bland annat att det är en paradox att alla biologer är medvetna om att det finns en stor variation i kön och sexuella beteenden i djurvärlden samtidigt som de fortsätter att ge könsstereotypa förklaringar.

– Det finns många djur som byter kön eller visar upp sexuella beteenden som inte är kopplade till reproduktion. Exempelvis räkor som från början är av hankön men blir honor eller bonoboapor som har ett mycket aktivt sexliv, mellan och inom könen, där endast en liten del handlar om fortplantning.

Även andra områden inom biologin präglas av föreställningar om manligt och kvinnligt och kulturella normer kring kön och sexualitet, i boken nämns bland annat hjärnforskning, genetik och hormonforskning.

– Biologiska förklaringar har betydelse för hur vi förstår kön och genus, hur vi tolkar mänskliga beteenden och ser på oss själva. Därför är boken viktig för en bred allmänhet, menar Malin Ah-King, som tycker att den med fördel kan användas av till exempel gymnasielärare i biologi för att orientera sig i genusperspektiv på det som lärs ut.

KONTAKT OCH INFORMATION
Vid ett boksläpp den 29 maj presenterar Malin Ah-King den aktuella boken. Därefter finns möjlighet för publiken att ställa frågor.
När: Tisdagen den 29/5 kl 14.00-15.00
Var: Lärosal 2, Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC), Norbyvägen 14-18, Uppsala
Öppet för alla. Ingen föranmälan krävs.
För mer information:
Malin Ah-King, fil dr. i zoologi och forskare vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet
E-post: malin.ah-king@gender.uu.se
Telefon: 018 471 57 96

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera