Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2012

Start för nytt EU-projekt om robottjänster för äldre

Robot-Era är det senaste tillskottet till universitetets forskning om tekniska hjälpmedel för äldre personer. Projektet finansieras av EU, som under de fyra kommande åren satsar sammanlagt 80 miljoner kronor på utvecklingen av kompletta system av robottjänster för äldre.

Robot-Era är ett internationellt samarbetsprojekt där tolv partners i Sverige, Italien, Tyskland och Storbritannien ingår. Nyligen träffades 25 av forskarna i Örebro för att dra upp riktlinjerna för det kommande arbetet.

– Vårt mål är att skapa ett så brett system av tjänster som möjligt för att hjälpa äldre människor att leva ett bättre och mer självständigt liv, berättar Alessandro Saffiotti, professor i datavetenskap vid Örebro universitet.

– Därför kommer Robot-Era att täcka in mycket mer än enbart robotar för hemmiljö. Vi ska också utveckla de tjänster som behövs i andra miljöer, utomhus och på offentliga platser.

Rimliga kostnader
Mötet i Örebro handlade om att identifiera vilka tjänster som kan vara till störst nytta för användarna, samtidigt som de ska vara tekniskt möjliga att utforma till en rimlig kostnad. Inomhus kan det handla om dammtorkning, att gå ut med sopor och hämta saker, medan särskilda utomhusrobotar kan leverera varor eller fungera som stöd vid promenader. Robotarna ska kommunicera både med varandra och olika kameror och sensorer som finns inom och utanför hemmet.

Tekniken kommer att testas i forsknings- och innovationslägenheten Ängen, som ligger i nära anslutning till ett av kommunens äldreboenden.  Omfattande testning kommer också att göras i den italienska staden Peccioli i Toscana.

Projektet är fyraårigt och koordineras av Scuola Superiore Sant’Anna i Italien.

– Användbarhet, accepterbarhet, hållbarhet och att möta de äldres verkliga behov är de främsta prioriteterna inom projektet Robot-Era, konstaterar Alessandro Saffiotti.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera