Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2012

Ny forskning ökar kunskapen om glutenintolerans

Tidigare studier har visat en ökad risk för glutenintolerans (celiaki) hos barn födda med kejsarsnitt. Men en färsk Örebrostudie visar att sambandet är mycket svagt. Däremot löper personer med Downs syndrom en sex gånger högre risk att drabbas av celiaki.

– Vi fann en lätt ökad risk för celiaki hos barn födda med planerat kejsarsnitt jämfört med naturligt förlossning, men ingen ökad risk efter akut kejsarsnitt, berättar Karl Mårild, forskare och ST-läkare i pediatrik, som i dagarna lägger fram en doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet.

Studien ger inte svar på varför det finns en skillnad mellan planerat och akut kejsarsnitt. Möjligen beror det på att barn som föds efter akut kejsarsnitt har hunnit komma i kontakt med förlossningskanalen och därmed påverkats av mammans bakterieflora.

Marginell riskökning
– Men jag vill understryka att riskökningen vid planerat kejsarsnitt är marginell och våra resultat innebär inte att indikationerna för kejsarsnitt ska ändras. Det är betryggande med tanke på att cirka 17 procent av svenska barn i dag föds med kejsarsnitt och ännu fler i stora delar av övriga Europa.

I sin avhandling har Karl Mårild bland annat undersökt olika riskfaktorer för celiaki. Resultaten visar bland annat att psykisk stress under de första två till tre levnadsåren inte, som befarat, tycks öka risken för celiaki. Däremot löper personer med Downs syndrom större risk att drabbas av celiaki.

– Det är den hittills största studien i sitt slag och den bekräftar tidigare rapporter om ett samband mellan Downs syndrom och celiaki. Det kan därför finnas anledning att överväga screening för celiaki hos barn med just Downs syndrom.
Influensa

Eftersom det finns ett samband mellan celiaki och andra sjukdomar, har Karl Mårild undersökt risken för sjukhusvårdad influensa hos vuxna och barn med celiaki.

– Vi fann då en tvåfaldigt ökad risk för sjukhusvårdad influensa vid celiaki. Det här är den första studie som tittat på det sambandet, och om framtida studier bekräftar att det finns en ökad risk för influensa vid celiaki kanske man ska överväga att erbjuda influensavaccination till denna grupp. Inte minst till de celiakipatienter som också har andra riskfaktorer för svår influensa.

Karl Mårilds forskning bygger på ett omfattande underlag. I de olika delstudierna ingick fler än 29 000 personer med celiaki, som jämförts med kontrollgrupper på upp till 150 000 individer.

Fakta om celiaki: Celiaki (glutenintolerans) är en livslång immunologisk sjukdom som drabbar cirka en procent av Sveriges befolkning. Vid celiaki leder intag av gluten, ett protein som finns i vete, korn och råg, till inflammation i tunntarmen så att tarmluddet försvinner. Det gör att tarmen blir sämre på att ta upp viktiga näringsämnen. Hos vissa individer orsakar sjukdomen diarré, buksmärtor och blodbrist (anemi), medan andra personer är nästan helt besvärsfria. Behandlingen vid celiaki är en livslång glutenfri kost. Under de senaste decennierna har celiaki blivit vanligare både i Sverige och utomlands, men orsakerna till detta är ännu inte helt klarlagda.

KONTAKT
För mer information, kontakta Karl Mårild, 0733-616 600.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera