Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2012

Högskolan i Gävle får egen forskarutbildning i hälsofrämjande arbetsliv

Högskoleverket har godkänt ansökan från Högskolan i Gävle om forskarutbildning inom hälsofrämjande arbetsliv. Det innebär att Högskolan i första hand startar forskarutbildning i ämnet arbetshälsovetenskap. Även andra ämnen inom profilen hälsofrämjande arbetsliv kan bli aktuella i ett senare skede.

Hälsofrämjande arbetsliv är en av två profiler vid Högskolan i Gävle (den andra är Byggd miljö). Inom området bedrivs framför allt forskning om belastningsskador (Centrum för belastningsskadeforskning) men även inom folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, socialt arbete och psykologi, miljöpsykologi samt industriell ekonomi.

– Hälsofrämjande arbetsliv är ett stort forskningsområde och att vi får egen forskarutbildningsrätt visar på vilken hög kvalitet forskningen har. Vi fullföljer vår forskningsstrategi och får en unik position genom två starka profiler, som nu vardera har både forskarutbildning och masterexamensrätt, kommenterar rektor Maj-Britt Johansson.

– Att vi får forskarutbildningsrätten är ett bevis på att vi har en forskningsmiljö som redan är stark men som samtidigt kan utvecklas vidare, säger Svend Erik Mathiassen, professor i belastningsskadeforskning med inriktning mot arbetslivsfrågor.

Masterexamensrätt. Sedan masterexamensrätten erhölls för två år sedan, har en masterutbildning i arbetshälsovetenskap startat läsåret 2011/2012. Nu får Högskolan möjligheten att starta en egen forskarutbildning med inriktning mot arbetshälsa.

– Med en sådan forskarutbildning kan vi ta ett nationellt ansvar och locka doktorander från andra universitet och högskolor både i Sverige och utomlands, säger Svend Erik Mathiassen.  

KONTAKT
Svend Erik Mathiassen, professor belastningsskadeforskning
Tel: 026-64 82 06 eller 070-678 81 58

Maj-Britt Johansson, rektor
Tel;026-64 85 10 eller 070-656 41 26

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera