Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2012

Drygt 30 procent använde cykelhjälm 2011 – nytt rekord

Sedan 1988 har VTI genomfört årliga observationsstudier av cyklisters hjälmanvändning på 21 orter i Sverige. Den sammanvägda genomsnittliga andelen hjälmanvändare sett över alla cyklistkategorierna har år 2011 ökat kraftigt till den hittills högsta nivån, vilket redovisas i VTI notat 22-2012.

VTI notat 22-2012. Den sammanvägda genomsnittliga andelen hjälmanvändare sett över alla cyklistkategorierna har år 2011 ökat kraftigt till den hittills högsta nivån.

Sedan 1988 har VTI genomfört årliga observationsstudier av cyklisters hjälmanvändning på 21 orter i Sverige. Av tradition koncentreras studien på fyra kategorier av cyklister: barn upp till 10 år som cyklar på sin fritid i bostadsområden; barn 6–15 år som cyklar till och från grundskolan; vuxna som cyklar till och från arbetsplatsen; vuxna och barn som cyklar på allmänna cykelstråk.

Resultaten visar att barn upp till 10 år som cyklar i bostadsområden har en genomsnittlig hjälmanvändning på drygt 69 procent. Grundskolebarn använder cykelhjälm i något mindre omfattning, 64,3 procent, men det är stor skillnad mellan olika stadier, 45,5 procent på högstadiet och 83,3 procent på låg- och mellanstadiet. Bland vuxna som cyklar till och från arbetsplatsen är det drygt 24 procent som använder hjälm.

Cykelhjälmsanvändningen har ökat kontinuerligt fram till slutet av 1990-talet då stagnation inträffade under några år. Den nya cykelhjälmslagen för barn upp till 15 år som började gälla i januari 2005 innebar att ökningen åter tog fart och fortsatte till och med 2008, vilket följdes av en stagnation som nu brutits. Den genomsnittliga hjälmanvändningen är 31,8 procent för år 2011, vilket är högre än värdet 27,1 procent för år 2010 och ökningen gäller samtliga fyra cyklistkategorierna som ingått i studien.

Resultaten presenteras i VTI notat 22-2012.

KONTAKT OCH INFORMATION
Mer information: Jörgen Larsson
tel: 013 20 41 81 Mobiltelefon: 070 883 78 36
E-post:jorgen.larsson@vti.se
Foto: Katja Kircher
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera