Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2012

Ny metod kan minska barns lungskador vid respiratorvård

Barn som under längre tid vårdas i respirator riskerar att få lungskador. En avhandling vid Sahlgrenska akademin tar nu första steget mot en metod för att minska skadorna.

Vid respiratorbehandling utsätts luftvägarna för ett varierande övertryck, vilket leder till att vävnadsskadande substanser frisätts. Den konstgjorda andningshjälpen kan också leda till att delar av lungan faller samman och att dåligt luftfyllda lungdelar orsakar lunginflammation, vilket i sin tur riskerar att skada kroppens övriga organ.

Att hitta metoder som kan skydda lungan vid respiratorbehandling är därför mycket angeläget, inte minst när det gäller vård av barn vars lungor är outvecklade.

Angela Hanson, doktorand vid Sahlgrenska akademin och överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, har i sin avhandling testat en metod på smågrisar som skulle kunna anpassas för att hålla lungan uppluftad på barn som vårdas i respirator.  

–Genom att lufta lungan kan man minska lufttrycket som respiratorn använder, vilket minskar risken för skador på lungan och därmed begränsar de negativa effekterna av respiratorbehandlingen, säger Angela Hanson.

Avhandlingen visar också på behovet att anpassa respiratorns lufttryck efter individen, något som inte alltid görs.

–Min förhoppning är att dessa resultat ska ligga till grund för fortsatta studier på barn och leda till mindre lungskada när längre tids respiratorbehandling är nödvändigt, säger Angela Hanson.

KONTAKT OCH INFORMATION
Angela Hanson, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
E-post: angela.hanson@vgregion.se
Tel: 031-343 57 77; 070-358 50 04

LÄNK TILL AVHANDLING
Avhandlingen ”Recruitment in small size lungs – experimental studies” försvaras vid en disputation den 5 juni. Handledare Krister Nilsson, krister.nilsson@vgregion.se; 070-658 39 98

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera