Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2012

Lyckat stödprogram för närstående i palliativ vård

Närstående har ofta en viktig roll i vårdandet av svårt sjuka personer. Men det kan samtidigt vara en krävande uppgift som leder till problem som utmattning, depression och allmänt nedsatt hälsa.

Örebroforskaren och specialistsjuksköterskan Anette Henriksson har undersökt ett stödprogram för närstående och i sin doktorsavhandling i medicinsk vetenskap visar hon att programmet gav de närstående en större känsla av trygghet.

– Resultatet pekar på hur viktigt det är att vårdpersonal samverkar med de närstående och erbjuder stöd, säger Anette Henriksson.

Bakgrunden till hennes undersökning är att många närstående upplever att de är otillräckligt förberedda, att de har för lite kunskap och behöver både information och stöd. Men trots detta finns det förhållandevis få studier som beskriver stödåtgärder som riktar sig just till närstående under pågående palliativ vård av svårt sjuka patienter.

Fick större kunskap
Anette Henriksson har därför undersökt ett stödprogram som genomfördes vid tre enheter i Sverige. De närstående fick möjlighet att delta i en stödgrupp som träffades sex gånger, där varje träff hade ett speciellt tema, som exempelvis ”nutrition”, ”att leva nära någon svårt sjuk” och ”när livet ställs på sin spets”. Träffarna leddes av sjuksköterskor, men även andra professioner inom vårdpersonalen bidrog med sin kompetens.

– De sammantagna resultaten visar att deltagarna kände sig mer förberedda, att de fick större kunskap för att vårda, och att de kände större egen behållning av att vårda. De upplevde att de hade kontroll över situationen, att de visste vad de gjorde och att de gjorde det så bra de kunde.

–  Många upplevde sig tryggare i sin vårdande roll och att de klarade av att vårda patienten på ett säkrare och bättre sätt än innan. De uttryckte också att de trodde att patienten fick en trygg sista tid i livet på grund av att de själva kände sig trygga.

Kan underlätta sorgearbetet
Skillnaderna var statistiskt signifikanta vid jämförelser före och efter programmet, samt vid jämförelser med jämförelsegrupp.

– I förlängningen kan stöd till närstående under pågående palliativ vård ge samhällsekonomiska vinster. Det är rimligt att anta att ett tillräckligt stöd under vårdtiden kan underlätta sorgearbetet och leda till färre och kortare sjukskrivningar och mindre kostnader för sjukhusvård, behandlingar och läkemedel, säger Anette Henriksson.

Anette Henriksson är specialistsjuksköterska i cancervård och har arbetat nästan 20 år på Palliativa enheten vid Dalens sjukhus. Hon ingår också i den forskargrupp som finns vid Enheten för forskning i palliativ vård vid Ersta Sköndal Högskola.

KONTAKT
För mer information, kontakta Anette Henriksson, 076-5808667.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera