Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 maj 2012

Ftalater i PVC-golv tas upp i kroppen

En ny studie vid Karlstads universitet av spädbarn i Värmland visar att ftalater från PVC-golv tas upp i kroppen. Ftalater är ämnen som kan ge upphov till bland annat astma och allergi. Studien visar att barnen kan få i sig mjukgörande ämnen genom födan men också via inandning och genom huden.

Ftalater är en grupp kemikalier som finns i byggnadsmaterial och en stor mängd vanliga konsumtionsvaror som leksaker, rengöringsmedel, förpackningar med mera. Ftalater misstänks vara hormonstörande och kan vara relaterade till flera kroniska sjukdomar hos barn som till exempel astma och allergi visar tidigare studier. Golvmaterial av mjukgjord PVC innehåller ftalater och har tidigare visats vara en viktig källa för ftalater i inomhusdamm. Den aktuella studien syftade till att undersöka om golvmaterial av PVC och andra bostadsrelaterade faktorer tillsammans med andra individuella faktorer kan kopplas till upptag av ftalater hos spädbarn.

Ftalater funna i urin
Urin samlades in från 83 slumpmässigt utvalda barn i åldern två och sex månader i Värmland. Förekomsten av flera olika typer av ftalater i urinen mättes och man samlade in data om golvmaterial och bostaden, familjens livsstil och individuella faktorer för barnet. Halten av vissa ftalater visade sig vara högre i urin hos barn som hade PVC-material på golvet i sina sovrum. Nivåerna av vissa ftalater var lägre hos tvåmånaders barn om de enbart ammades utan tillägg.

Ämnen kan tas upp både genom föda, genom inandning och genom huden
Tidigare studier har visat att PVC-mattor kan kopplas till förekomsten av ftalater i inomhusdamm och forskargruppen har också tillsammans med andra visat att det kan kopplas till allergisk sjukdom hos barn. Dessa nya data visar således att upptaget av ftalater hos spädbarn kan relateras till golvmaterial av mjukgjord PVC i bostaden. Det bör här påpekas att förekomsten av dessa ftalater är förbjudet i leksaker för små barn på grund av hälsorisken.

Med denna studie som grund kan man konstatera att det finns andra källor som bör beaktas när det gäller upptag av förbjudna kemikalier och att man inte enbart får det i sig genom födan, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet. Vidare visar studien att tillägg vid sidan av amning ökar upptaget av vissa ftalater för tvåmånaders barn vilket indikerar att det upptaget främst sker genom födan. De båda fynden visar att ftalater kan tas upp på olika sätt, både genom födan men också troligen genom inandning och genom huden.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera