Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 maj 2012

Nya tolkningar av gammal persisk religion

Zoroastrismen, en religion ursprungligen från Iran, har fått nytt liv i nätgemenskaper och böcker i bland annat Ryssland. Anna Tessmann har i sin avhandling undersökt diskussionen kring en religiös rörelse. Hon disputerar den 16 maj på avhandlingen ”On the Good Faith: A fourfold discursive construction of Zoroastrianism in contemporary Russia”.

I en nyutkommen avhandling om zoroastrism i det moderna Ryssland analyserar Anna Tessmann hur denna gamla persiska religion överraskande kommit att bli föremål för en rad olika publikationer skrivna av post-Sovietiska religiösa aktörer, forskare, journalister och författare.

Anna Tessmann menar att det är viktigt att förstå religion i dess lokala kulturella sammanhang. Hennes religionsvetenskapliga studium blir därför en analys av religionsdiskurser både inom och utanför den religiösa grupp hon studerar.

– Jag har varit intresserad av att ta reda på vad dessa publikationer hade för relevans för andra områden i det ryska samhället. Hur påverkades de zoroastriska religiösa debatterna av forskare, journalister och författare? Och hur använder de nutida zoroastrierna dessa externa resurser i sin religion? säger Anna Tessmann.

Genom att analysera texter från olika sammanhang som innehåller diskussioner om zoroastrismen, visar Anna Tessmann i sin avhandling hur framväxten av en ny religiös rörelse är beroende av de diskussioner som pågår också utanför den religiösa kommunitetens gränser.

En ny religiös rörelse i Ryssland
I Ryssland har det sedan länge funnits ett tydligt intresse för österländska teologier, inklusive zoroastrismen. Speciellt tydligt har detta varit i intellektuella och konstnärliga kretsar. Sovjetunionens sammanbrott och den genomgripande förändringen av religionspolitiken gjorde det möjligt att till exempel registrera religiösa församlingar. Under 2000-talet växte rörelsen ytterligare. Genom insatser av religiösa ledare utifrån – bland annat en svensk zoroastrisk präst – tillkom flera nya konvertiter. Nu organiserades också online-gemenskapen Den Goda tron. Olika ryska zoroastrier har även börjat publicera tidskrifter och böcker och positionera sig som ”sanna” zoroastrier på internet.  Men de har många motståndare i den traditionalistiska grenen av religionen i Indien.

De största zoroastriska centrumen finns idag i Iran och Indien, men det finns även anhängare i andra asiatiska länder. På grund av migration från dessa länder under det senaste århundradet, har det gradvis bildats en zoroastrisk diaspora i Västeuropa och Amerika. Samtidigt som detta skedde uppstod det också intresse för de zoroastriska läran i väst.

Grundläggande för zoroastrismen är tanken att det pågår en konfrontation mellan gott och ont i världen och att vi människor måste göra ett aktivt personligt val i denna kamp. I Sverige och Norge finns det sedan 1990-talet små zoroastriska grupper.

INFORMATION OCH KONTAKT
Anna Tessmann är doktorand i religionsvetenskap vid Södertörns högskola (BEEGS) och vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet.

Kontakt: e-post: anna.tessmann@sh.se. Eller anya_tessmann@hotmail.com

Avhandling: ”On the Good Faith: A fourfold discursive construction of Zoroastrianism in contemporary Russia”.

Disputation: onsdagen den 16 maj 2012 kl. 13-15, Moas Båge MB503, Södertörns Högskola.

Opponent: Professor Catherine Wanner, The Pennsylvania State University, USA.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera