Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 maj 2012

Bättre smärtlindring efter knäprotesoperation

Smärtan efter en knäprotesoperation är ofta svår. Därför har flera olika försök gjorts under senare år för att minska smärtan och därmed underlätta rehabiliteringen efter ingreppet. Nu har medicinforskaren och ortopedkirurgen Per Essving utvärderat olika metoder och presenterar resultaten i en doktorsavhandling i medicin vid Örebro universitet.

Nu har medicinforskaren och ortopedkirurgen Per Essving utvärderat olika metoder och presenterar resultaten i en doktorsavhandling i medicin vid Örebro universitet.

Artros i knäleden är ett problem som blir allt vanligare. Den tredubbling av antalet knäprotesoperationer som skett sedan början av 1990-talet kan framförallt kopplas till ökad övervikt och fetma, som leder till större belastning på knälederna. I dag handlar det om fler än 12 000 operationer per år i Sverige. Ingreppet innebär att hela knäet, eller delar av det, ersätts med en protes, och det är vanligt att båda knäna behöver opereras.  Även om resultatet ofta blir bra, finns det risk för komplikationer.

– Smärtan precis efter operationen kan vara mycket svår, vilket givetvis är ett problem i sig. Men det innebär också att rörligheten blir sämre, och det är allvarligt eftersom det är viktigt att patienten snabbt kommer igång och tränar efter operationen.  Dessutom ökar risken för blodpropp, infektioner och andra medicinska komplikationer om patienten måste vara sängliggande och vårdas på sjukhus, säger Per Essving, som är överläkare på Ortopedkirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Ny metod
Per Essving har framför allt fokuserat på en ny smärtlindringsteknik som kallas LIA (lokal infiltrationsanalgesi). Förkortningen LIA står för en blandning av lokalbedövningsmedel, inflammationshämmande medel och adrenalin, och metoden bygger på att man tillsätter blandningen lokalt dels i slutet av operationen, dels vid en senare tidpunkt genom en kateter som lämnats kvar i knäet. På så sätt kan man täcka in den akuta smärtfasen som brukar vara runt 36 timmar.

– Tanken bakom metoden är just att förhindra smärtan där den faktiskt uppstår, i stället för att använda mer allmänt verkande smältlindring.

Per Essving har bland annat jämfört LIA med en annan vanlig metod där man ger morfin tillsammans med lokalbedövningsmedel vid ryggbedövning. Resultatet var att LIA gav lägre smärta och snabbare rörlighet.

Oväntad upptäckt
– Det visar att LIA kan innebära en stor hjälp för patienterna. Och om vi på detta sätt kan minska vårdtiden så leder det till lägre vårdkostnader och kortare vårdköer. Då är mycket vunnet för både patienterna och samhället.

En oväntad och intressant upptäckt var att effekten av två olika operationstekniker blev likvärdig när LIA användes som smärtbehandling.  Trots att så kallad mini-invasiv kirurgi (MIS) betraktas som tekniskt svårare att utföra än konventionell kirurgi har den blivit allt vanligare, eftersom den anses ge lägre smärta och snabbare återhämtning.

– Men vi fann ingen skillnad mellan grupperna när vi använde LIA. Över 80 procent av patienterna kunde gå hem redan dagen efter operationen, oavsett vilken av de båda operationsteknikerna som användes, berättar Per Essving.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera