Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 maj 2012

Att vara rik på erfarenheter ökar tilliten

Sverige är ett av få länder där de flesta människor tycker att de i hög grad kan lita på andra personer. Men tilliten skiljer sig mellan åldrarna. Unga är mer misstänksamma än personer i medelåldern. Det visar avhandlingen ”Kommer tid kommer tillit?” som lagts fram vid Stockholms universitet.

Forskaren Julia Grosse har studerat tillit och förtroende och vad det innebär. Exempelvis kan tillit ses som något man känner eller visa sig i hur man beter sig i olika situationer. Det kan handla om att man utgår från att polisen gör sitt jobb eller lånar ut prylar till någon man inte känner så väl. Det kan också handla om att känna tillit till sig själv eller att känna sig trygg i det offentliga rummet. Tilliten och förtroendet är generellt stort i Sverige men det skiljer sig mellan människor i olika livsfaser.

– Tidigare studier visar att unga människor säger sig ha tillit i mindre utsträckning än personer i medelåldern. Detta bekräftas i mångt och mycket även i min undersökning när man ser på tillit på ett mer detaljerat sätt, säger Julia Grosse.

Att äldre har mer tillit kan enligt Julia Grosse förklaras med att personer med mer livserfarenhet kan dra nytta av dessa erfarenheter. De kan ha fler referenser att gå tillbaka till och stärkas av vetskapen om att ha klarat av ett antal utmaningar i livet. Omvänt verkar frånvaron av erfarenhet många gånger vara direkt skadlig för tillit och förtroende.

Ändå stämmer denna bild av tillitsfulla medelålders och misstänksamma unga inte helt. Den eller det som man är mer förtrogen med känner man i allmänhet också större tillit till. Att unga vuxna träffar någon de lärt känna enbart via Internet är till exempel mycket vanligare än att personer i 40- eller 50-årsåldern gör det.

–Negativa erfarenheter behöver inte resultera i minskad tillit. I stället verkar det vara så att en speciell erfarenhet många gånger bara påverkar tilliten på samma område. Har man blivit bestulen på sin plånbok på en utlandsresa brukar man i fortsättningen vara försiktig med sin plånbok på just utlandsresor, utan att bete sig lika varsamt med sina tillhörigheter hemma i Sverige eller sluta lita på främlingar i allmänhet, säger Julia Grosse.

En del av studien bygger på enkätundersökningen Tillitsbarometern som har genomförts vid Ersta Sköndal högskola. Enkäten har skickats ut till ett representativt urval på drygt 13 000 personer i sammantaget 33 svenska kommuner. Utöver det har närmare 30 personer i olika åldrar intervjuats om sina erfarenheter av tillit.

INFORMATION OCH KONTAKT
För mer information, kontakta gärna Julia Grosse: grossejulia@hotmail.com, 0704 495634

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera