Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 maj 2012

Nervcellssignaler påverkar stamcellers delning i ögat

Ny forskning från Uppsala universitet visar att stamceller i ögat regleras av transmittorsubstansen gammaaminosmörsyra (GABA). Cellerna som studerats finns vid näthinnan och skulle vid skada eller sjukdom kunna hjälpa till att reparera näthinnan. Resultaten publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE.

I den aktuella studien visar doktorand Henrik Ring vid Institutionen för neurovetenskap, att gammaaminosmörsyra, så kallad GABA, understödjer celldelningen av stamcellerna i ögat. Cellernas kalciumnivåer påverkas av GABA och en hämning av GABA gör att cellerna drabbas av låg kalcium halt vilket leder till utebliven celldelning.

Tidigare forskning har visat att transmittorsubstanser, det vill säga molekyler som på kemisk väg förmedlar en nervsignal från en nervcell till en annan, deltar i regleringen av celldelning. GABA, som är den klassiska bromsen i nervsystemet, har tidigare visats påverka celldelningen av bland annat immunceller och embryonala stamceller. Syftet med Henrik Rings studie var att ta reda på om GABA även påverkar celldelningen av ögats stamceller och i så fall på vilket sätt.

– Resultaten av studien har bidragit med ny kunskap om vilka faktorer som reglerar celldelningen av stamcellerna i ögat. Cellerna är inaktiva i det friska ögat och aktiveras först vid en skada eller sjukdom. Hittills har det varit okänt vad som aktiverar cellerna men med den här studien står det fast att GABA är en viktig faktor, säger Henrik Ring.

INFORMATION OCH FAKTA
Artikeln finns publicerad i PLoS ONE, volym 7, nummer 5: Maj 2012

(Henrik Ring tillsammans med Suresh Kumar Mendu, Shahrzad Shirazi-Fard, Bryndis Birnir och Finn Hallböök)       

För mer information, kontakta Henrik Ring, doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, tel: 018-471 4942, 0730-570877, e-post: mailto:henrik.ring@neuro.uu.se eller Professor Finn Hallböök, 018-471 4944, 0730-417150, e-post: mailto:finn.hallbook@neuro.uu.se eller Cecilia Yates, informatör vid Institutionen för neurovetenskap, tel: 0704-334801, e-post: cecilia.yates@neuro.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera