Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 maj 2012

Ny metod ger bättre analys av kronisk lymfatisk leukemi

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är en tumörform med varierande förlopp, där många patienter lever länge med sin sjukdom medan andra snabbt försämras. Forskare vid Uppsala universitet har använt ny sekvenseringsteknik för att studera och jämföra genetiska förändringar hos grupper av patienter med olika prognos. Metoden kan användas för att studera KLL på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.

Kronisk lymfatisk leukemi är en typ av leukemi med olikartad biologi och varierande sjukdomsförlopp. Många patienter har en vilande sjukdom och klarar sig länge utan behandling medan vissa får en mer aggressiv form. För att kunna bestämma behandling är det angeläget att kunna ta reda på vilken form av sjukdomen en patient har. Man delar därför in sjukdomen i prognostiska undergrupper där indelningen bland annat baseras på närvaro eller frånvaro av mutationer i specifika gener. Även andra genetiska förändringar kan användas för att gruppera patienter med olika prognos.

I en ny studie från Uppsala universitet som just publicerats on-line i tidskriften American Journal of Hematology har forskarna använt en ny sekvenseringsmetod, så kallad next-generation RNA-sekvensering och jämfört en rad genetiska förändringar i prover från patienter med bättre eller sämre prognos. De kunde bland annat identifiera mutationer och undersöka om gener var aktiva eller inte. Studien är utförd av forskargrupperna ledda av Richard Rosenquist och Ulf Gyllensten vid institutionen för immunologi, genetik och patologi.

– Våra resultat visade att metoden är mycket effektiv för att hitta förändringar som är relevanta för att dela in KLL i grupper med särskilt bra eller dålig prognos. Metoden kan därmed användas för att studera KLL på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Det kommer att leda till en bättre förståelse för sjukdomen och mekanismerna bakom sjukdomsförloppet, säger Larry Mansouri, en av forskarna som deltagit i studien.

KONTAKT OCH INFORMATION

Larry Mansouri, et al. (2012) Next generation RNA-sequencing in prognostic subsets of chronic lymphocytic leukemia, American Journal of Hematology, DOI: 10.1002/ajh.23227

Studien har gjorts i samarbete med forskare vid SciLife Lab Uppsala.

För mer information kontakta: Larry Mansouri, e-post: larry.mansouri@igp.uu.se, tel: 018-4714852

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera