Artikel från Linköpings universitet
8 maj 2012

Uppsagd – då skapas nya livsberättelser

En uppsägning behöver inte vara destruktiv utan kan möjliggöra nya karriärval och vad som ibland kallas biografiskt lärande. Hur detta går till granskas närmare i en avhandling i pedagogik vid Linköpings universitet.

Anders Hallqvist har i sin avhandling i pedagogik studerat informellt lärande bland tjänstemän som blivit uppsagda från sina jobb mitt i livet. Med de trygghetssystem som finns inom tjänstemannasektorn får de möjlighet att reflektera, utbilda sig och att kanske tänka om när det gäller yrkesval och karriär. En uppsägning är väl en uppsägning kan man tycka, men avhandlingen visar att det finns många sätt att svara på den.

Begreppet biografiskt lärande står i centrum. En uppsägning kan uppfattas som ett brott i människors biografier. Brottet innebär att nya livsberättelser kommer att formas. Dessa berättelser är viktiga eftersom vi förstår våra liv i stor utsträckning med hjälp av berättelser och berättande. Att berätta är inte bara ett sätt att kartlägga och spegla det förflutna utan också ett sätt att organisera och presentera våra erfarenheter så att vi kan vinna legitimitet och erkännande från andra. Berättelser är på så sätt redskap i vårt identitetsarbete och en viktig utgångspunkt i de val och beslutsprocesser som följer på en uppsägning.

Begreppet biografiskt lärande kritiseras emellertid för att ensidigt fokusera på självreflektion. Ibland handlar nämligen människor kreativt utan att fundera så mycket. I en av artiklarna föreslår Anders Hallqvist (tillsammans med medförfattarna Lars-Christer Hydén och Per-Erik Ellström) att begreppet bör utvidgas för att bättre reflektera att människor hanterar biografiska utmaningar på olika sätt. Artikeln heter The many faces of biographical learning och har nyligen kommit i tryck i tidskriften Studies in the Education of Adults.

I avhandlingen lanseras också begreppet horisontella karriärsteg för att peka på att människor ibland rör sig i sidled för att kunna slå in på en ny bana. Den pekar även på betydelsen av sociala relationer. I en välciterad publikation från 1973 visade Mark Granovetter att lösa nätverk är viktigare än nära relationer för att få arbete. Många ytliga relationer ger mer information och flera chanser. Men Anders Hallqvist visar att för den som gör horisontella karriärsteg är situationen en annan. Då blir nära relationer väldigt viktiga. Artikeln heter Occupational transitions as a relational project och är publicerad i tidskriften Studies in Continuing Education. Stöd från närstående kan vara avgörande om någon gör ansatser för att byta yrkesbana. Omvänt kan nära relationer ställa till bekymmer när ambitioner och planer inte delas av dem.

KONTAKT
Anders Hallqvist disputerar i pedagogik den 11 maj. Han nås på 013-285890 och anders.hallqvist@liu.se. Avhandlingen heter Work Transitions as Biographical Learning. Exploring the dynamics of job loss.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera