Artikel från Jönköping University
7 maj 2012

Kunskapsflöden mellan företag och regioner

Fredag 4 maj försvarade Lina Bjerke sin doktorsavhandling i nationalekonomi vid Jönköping International Business School (JIBS). Avhandlingen handlar om olika typer av kunskap: kunskap knuten till individer, kunskap knuten till produkter samt hur kunskap rör sig i geografin. Avhandlingen bidrar därmed till litteratur kring kunskap i företag och kunskap i svenska regioner.

Avhandlingen, med titel “Knowledge flows across space and firms”, handlar om olika typer av kunskap: kunskap knuten till individer, kunskap knuten till produkter samt hur kunskap rör sig i geografin.

Avhandlingen undersöker bland annat högskolestudenters val av boenderegion efter att de har tag ut sin examen och den utreder särskilt vilka faktorer som gör att de väljer att flytta ifrån utbildningsregionen. Individuella faktorer som ålder och kön påverkar typ av boenderegion men även regionala faktorer i utbildningsregionen.

Utöver detta analyseras även är vilka regionala faktorer som påverkar regioner förmåga att förnya sin exportbas genom att börja exportera produkter som tidigare exporterats från andra regioner i Sverige. Vidare fortsätter Lina att analysera regioners export och tittar på hur industrier och regioner kan använda sig av den högkvalitativa importen för att skapa högkvalitativ export.

Slutligen undersöks hur arbetskraft med kreativa arbetsuppgifter påverkar produktiviteten i företag som kan kategoriseras som kunskapsintensiva företagstjänster.

INFORMATION OCH FAKTA
Fakultetsopponent vid disputationen var Associate Professor Alessandra Faggian, University of Southampton, UK/Ohio State University, USA.

Betygsnämnden bestod av Professor Andres Rodrigues-Pose, LSE, London School of Economics, Professor Henri de Groot, Free University, Amsterdam, och docent Charlotta Mellander, JIBS. Ordförande var professor Charlie Karlsson (main tutor). 

För mer information

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera