Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 maj 2012

Ett glas tomatjuice om dagen minskar den fysiska stressen av träning

I en studie som publiceras i den brittiska tidskriften Nutrition Journal visar forskare vid Stockholms universitet att den biokemiska stress som kroppen utsätts för när vi tränar kan elimineras med bara ett glas tomatjuice om dagen.

Studien bygger på att 15 otränade personer genomförde ett träningspass på en ergometercykel varefter forskarna med en ny analysmetod mätte hur mycket stress som detta gav upphov till i kroppen. Därefter drack försökspersonerna ett glas tomatjuice varje dag i fem veckor. När personerna testades igen med ergometercykel, hade stresseffekten helt försvunnit om man ser på genomsnittet för försökspersonerna. Därefter följde en femveckorsperiod utan tomatjuice och då kom stresseffekten tillbaka. I den tredje delen av testet fick försökspersonerna återigen dricka ett glas tomatjuice om dagen i fem veckor vilket än en gång resulterade i en minskning av stressen.

Tomatjuice innehåller antioxidanter och speciellt mycket av antioxidanten lykopen som allmänt anses vara bra för kroppens försvar mot radikaler. Och det är just radikaler som bildas när man utsätter kroppen för hård fysisk träning.

– Resultatet var oväntat positivt eftersom det räckte med ett glass om dagen. Det betyder antagligen att just tomat innehåller mycket starka antioxidanter mot just denna typ av stress, säger Siamak Haghdoost som är den forskare vid Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi som lett studien.

INFORMATION OCH KONATKT
För mer information kontakta: Siamak Haghdoost vid Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi, Stockholms universitet. Tel: 070-4852188, e-post: siamak.haghdoost@gmt.su.se

Studien publiceras i Nutrition Journal onsdag den 2 maj 2012, www.nutritionj.com

Funcfood – forskning om livsmedel och hälsoeffekter Forskningen kring tomatjuice och biokemisk stress är en del av forskningsprojektet Funcfood som omfattar fem europeiska institutioner och tre indiska forskningscentra. Den europeiska delen finansieras genom EU:s sjunde ramprogram och leds från Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi vid Stockholms universitet.

Syftet med projektet är att studera och välja livsmedelsingredienser som är fördelaktiga med hänsyn till hälsoeffekter i form av skydd mot DNA-skador, skador på proteiner, oxidativ stress samt biokemisk och fysiologisk status via hälsokontrollen. Studien utförs genom att detektera den skyddande effekten av antioxidanter, som är tillgängliga på marknaden, och ges i form av kosttillskott/livsmedel, i friska personer som dagligen exponeras för carcinogener, som till exempel rökare som exponeras för tobak och rök.
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera