Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 april 2012

VTI är med och skapar femte generationens vägar

Forever open road är ett FEHRL-program som ska ta fram ett inriktningsprogram för framtidens vägar. VTI deltar i programmet för att vara med och påverka forskningsagendan.

– Forever open road är en del av det arbete som VTI gör inom ramen för FEHRL. Vi har ju länge varit medlemmar i FEHRL så det är naturligt för VTI att engagera sig och påverka utformningen av detta program då vi har bred expertis på området, förklarar Gunilla Franzén.

Forever open road, FOR, ska leverera verktygen för att tackla framtidens globala utmaningar såsom klimatförändringar, koldioxidutsläpp, energibesparing, men också det ökade behovet av tillförlitliga restider för både personer och gods. FOR är delat i tre områden som på engelska kallas: the adaptable road, där VTI-representanten är Safwat Said, VBA; the automated road, där VTI-representanterna är Anita Ihs och Leif Sjögren, DOU; the climate change resilient road, där VTI-representanten är Fredrik Hellman, VBA.

Att vara VTI:s representant för ett av områden inom FOR på VTI innebär bland annat att bevaka vilka VTI-projekt som anknyter till FOR:s mål och syften, påverka utformningen av FOR utifrån VTI:s och svenskt perspektiv samt vara länk mellan FOR och VTI  och Sverige.

– Vi identifierar projekt och frågor som sedan kan bli underlag för diskussioner, och funderar även på lämpliga demonstrationsprojekt, allt för att komma vidare med förverkligandet av framtidens vägar som FOR i sitt program kallar för femte generationens vägar, säger Anita Ihs.
FOR har pågått under några år och 2025 beräknas alla nya tekniker vara utvecklade och undersystem testade i pilotanläggningar så att femte generationens väg kan lanseras och produceras.

 Länk: Forever open road

För mer information kontakta Anita Ihs [Ref 2], forskningschef

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera