Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 april 2012

Immunförvarets kamp mot streptokocker

Jenny Johansson Söderberg närstuderar samspelet mellan immunförsvarets neutrofiler (ett slags vita blodkroppar) och en vanlig typ av streptokockbakterier i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 3 maj.

I kroppen pågår en ständig kamp mellan immunförsvaret och en stor mängd mikroorganismer. Bakterierna Streptococcus pyogenes – även kallas grupp A-streptokocker – ligger bakom milda infektioner som halsfluss och svinkoppor, men kan ibland orsaka livshotande tillstånd med blodförgiftning.

En viktig komponent i försvaret mot sjukdomsorsakande bakterier är de antikroppar (immunoglobuliner; Ig) som känner igen inkräktande bakterier och signalerar till det övriga immunförsvaret, inklusive neutrofilerna.

Streptokockerna har dock ett enzym, kallat IdeS (IgG degrading enzyme of S.pyogenes), som gör antikropparna verkningslösa genom att effektivt klippa dem i två bitar.

I avhandlingen beskrivs nya fakta om hur IdeS interagerar med immunförsvaret. Dels visas att IdeS, som inte bara klipper antikroppar utan också interagerar direkt med neutrofilerna för att förhindra vissa processer, måste vara aktivt för att bakterierna skall överleva i närvaro av specifika antikroppar. Neutrofiler som kommer i kontakt med ett av de fragment som bildas när IdeS klipper antikroppar (½Fc-fragmentet) har en ökad kapacitet för att döda bakterier, ett fenomen som kallas priming. När neutrofilen är primad reagerar den kraftigare på stimuli och till exempel dödar primade neutrofiler bakterier mer effektivt. Detta skulle kunna vara till nackdel för streptokockerna men de positiva aspekterna av att klippa IgG överväger troligen nackdelarna.

Både neutrofiler och streptokocker frisätter enzymer och i avhandlingen visas att en del av IdeS bryts ned av dessa enzymer. Det avkortade IdeS-enzymet är fortfarande aktivt men löper mindre risk att neutraliseras av specifika antikroppar genom att det inte känns igen lika lätt.  

INFORMATION OCH KONTAKT
Jenny Johansson Söderberg är doktorand vid Institutionen för molekylärbiologi och kan nås på
tel. 090-785 08 14 e-post jenny.johansson.soderberg@molbiol.umu.se  

Torsdagen den 3 maj försvarar Jenny Johansson Söderberg, Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Det IgG-nedbrytande streptokockenzymet IdeS – studier av värd-patogeninteraktioner

Engelsk titel: The streptococcal IgG degrading enzyme IdeS – studies on host-pathogen interactions).
Disputationen äger rum kl. 10.00 i Bergasalen, Kvinna-barn-onkologihuset (by. 27), NUS.

Fakultetsopponent är professor Jan Ingemar Flock, Karolinska institutet.

Läs hela eller delar av avhandlingen

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera