Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2012

Växter försvinner på grund av klimatförändringar

Klimatförändringarna innebär att arter försvinner från bergstrakterna i Europa. Det visar ny forskning där biologer från Göteborgs universitet deltar och där resultaten nu publiceras i tidskrifterna Nature och Science.

Forskare från hela Europa har i projektet GLORIA samlat in information om alpina växter från alla Europas bergskedjor.

Fjällväxter försvinner
GLORIA, som började som ett EU-projekt om biologisk mångfald och förändringar i samtliga Europas bergskedjor, har studerat fjälltoppar från Sierra Nevada i söder till skandinaviska bergskedjan i norr, från Skottland i väster  till Uralbergen och Kaukasus i öster.

Resultaten visar att arter som trivs i kallare livsmiljö försvinner från bergskedjorna i södra Europa.  Eftersom många av arterna har små utbredningsområden hotas de nu av utrotning.

– Arterna har vandrat uppåt men förr eller senare tar bergen slut. Många alpina växtarter är på väg att försvinna i bergsmassiven i södra Europa och en del av dem, som bara finns i en enda bergskedja, ligger riktigt illa till, säger forskaren och biologen Ulf Molau.

Bergskedjorna kartläggs
Under en tioårsperiod har forskare runtom i Europa samlat in prover från 13 olika bergstrakter. Med hjälp av digital teknik, och intensivt fältarbete på plats, har man kunnat studera ett rutmönster av kvadratmetrar, väl utvalda på olika höga bergstoppar, från trädgränsnivå till de högsta fjällen.

De digitala fotona ger en detaljerad bild av vilka arter som försvunnit från 2001 fram tills idag.

– Alla försöksrutor är digitalfotograferade så att man kan hitta tillbaka till exakt samma läge efter 10 år eller mer, med en precision på centimetern. Och genom att ett analysnät rullas ut kan små rutor på 10×10 cm åter karteras, säger Ulf Molau.

Forskarna kan idag konstatera att arterna vandrar uppåt och att artrikedomen i fjälltrakter i södra Europa minskat under de tio år man tagit prover.

Skogslandskapets växter klättrar
I vår skandinaviska fjällkedja går förändringarna långsammare.

– Fjällarter av växter här har i allmänhet mycket större utbredning , ofta över hela Arktis, jämfört med arterna i till exempel Alperna, Pyrenéerna och Kaukasus. Det vi kan se i Sverige är en ökad uppvandring av skogslandskapets växter, som på sikt kan komma att konkurrera ut de alpina ”specialisterna”, säger Ulf Molau.

Biologen Ulf Molau har i Sverige studerat både växter och djur, vid Latnjajaure i Abisko nära norska gränsen.

– Genom att analysera små nät av rutor kan vi se vad som dykt upp och vad som försvunnit, säger Ulf Molau.

Idag är GLORIA ett mega-nätverk som omfattar hela jordens bergstrakter, men det är den ursprungliga europeiska delen av GLORIA som kommit så långt att man börjat se förändringar.

INFORMATION
Läs mer om Gloria på länken: http://www.gloria.ac.at/res/gloria_europe/default.cfm

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera