Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 april 2012

Att värdera riskerna med warfarinbehandling

Blodförtunnande medel som warfarin förebygger blodproppar men ger också risker för blödningar och hjärt-kärlkomplikationer. Hur dessa risker kan upptäckas och bedömas står i fokus för en ny avhandling.

Behandlingen med blodförtunnande mediciner ökar i den svenska sjukvården, idag behandlas 1.5 % av befolkningen och syftet är i allmänhet att förebygga blodproppar. I huvudsaken används substansen warfarin, men nya medel introduceras nu i klinisk användning. Nyttan av denna medicinering är otvetydig, men alla blodförtunnande medel, både de etablerade och de nya, ökar också risken för allvarliga blödningar. Idag används flera riskmarkörer för att följa upp och värdera en pågående behandling. Bedömningen av risknivån för den enskilde patienten är ändå svår, eftersom markörerna kan kopplas till både blödningar och motsatsen, dvs. blodproppar.

Syftet med avhandlingen, som gjorts av Marcus Lind, Umeå univeristet, var att hitta nya biomarkörer som kan förbättra riskvärderingen. Sammanlagt 719 patienter som fått blodförtunnande behandling följdes under drygt fyra år. Höga nivåer av thrombomodulin, som har en central betydelse för kroppens förmåga att stilla blödningar, var kopplade till ökad risk för blödning hos waranbehandlade patienter men inte till hjärt-kärlkomplikationer. Det protein som kallas von Willebrands faktor har en viktig roll för att få blodet att levra sig, och avhandlingen visar att höga nivåer av von Willebrands faktor hos waranbehandlade patienter kan kopplas inte bara till hjärt-kärlkomplikationer och dödsfall utan också till blödningar. Nedsatt njurfunktion hos waranbehandlade personer har också en koppling till framtida risk för hjärt-kärlkomplikationer och dödsfall medan det inte gick att påvisa något samband med blödningar.

Sammanfattningsvis visar avhandlingen att flera biomarkörer har potential att förbättra riskvärderingen vid blodförtunnande behandling. En kombination av flera sådana markörer kan möjligen förfina riskvärderingen ytterligare och bör undersökas i framtida studier.

INFORMATION OCH KONTAKT
Marcus Lind, som är uppväxt i Hammarstrand, Jämtland, är doktorand i medicin vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Han är verksam som läkare vid Skellefteå lasarett och kan nås på
mobil 070-212 73 35, e-post marcus.lind@vll.se

Fredagen den 27 april försvarar Marcus Lind, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, avhandlingen med titeln Determinanter för blödningar och ischemiska händelser vid antikoagulantiabehandling (Engelsk titel: Determinants for adverse events during oral anticoagulant treatment). Läs hela eller delar av avhandlingen på
urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-53431
Disputationen äger rum kl. 13.00 i Forumsalen, Campus Skellefteå.
Fakultetsopponent är professor Sam Schulman, McMaster University, Kanada.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera