Artikel från Stockholms universitet
17 april 2012

Ökat våld mot kvinnor inom vård, skola och omsorg

En ny studie från Stockholms universitet visar att arbetsrelaterat hot och våld har ökat sedan 1980-talets början. Ökningarna är störst för de kvinnodominerade jobben inom välfärdssektorerna vård, skola och omsorg.

Sofia Wikman, som är doktorand vid Stockholms universitets kriminologiska institution har i sin avhandling, Våld i arbetslivet  – Utveckling, uppmärksamhet och åtgärder, genomfört fyra delstudier. Där behandlas bland annat hur omfattningen av våld i arbetslivet har utvecklats och hur våldet uppmärksammats i fackpressen.

– Våld i arbetslivet har fått betydligt mer uppmärksamhet och fler händelser har blivit synliga. Det är inom de kvinnodominerade välfärdssektorerna som våldet ökat mest och utvecklingen är tydligt kopplad till försämrade arbetsvillkor. Där man har skurit ner mest ser man också en klar ökning av hot och våld, säger Sofia Wikman.

Resultaten i avhandlingen pekar också på att våld i arbetslivet har gått från att betraktas som ett arbetsmiljöproblem till att allt oftare ses som ett problem som ska lösas av polis och rättsväsende.

– Problemet är att man utgår ifrån att det är skurkar som begår det här våldet, det är lättare att visa politisk handlingskraft genom att tillsätta fler poliser. Vårdens och omsorgens klientel har ett stort hjälpbehov och när resurserna för att hjälpa minskar ökar friktionen på de ställen dit man går för att få hjälp, säger Sofia Wikman.

När man ser till de åtgärdsförslag som de våldsutsatta själva föreslår så visar resultaten att man främst ser att problemet löses internt på arbetsplatsen. Mer resurser i form av tid och personal för att utföra arbetet efterfrågas gång på gång. Insatser av polis och rättsväsende efterfrågas däremot inte.

– Hot och våld behöver inte vara så dyrt att motverka om man satsar på en bättre arbetsmiljö. Larmbågar och securitasvakter kostar också pengar, säger Sofia Wikman. Sofia Wikman disputerar i kriminologi vid Stockolms universitet fredagen den 20 april.

MER INFORMATION OCH KONTAKT
Sofia Wikman, Doktorand Kriminologiska Institutionen, Stockholms universitet.
Tel: 08-16 11 48, 070 – 825 31 25, e-post: sofia.wikman@criminology.su.se
 
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera