Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2012

Unik forskning på Googles inre liv

Google är ett av världens mest innovativa bolag. Varför? Fråga chalmersforskaren Annika Steiber. Hon har letat svar inne på huvudkontoret Googleplex i nästan ett år. Ingen annan forskare har släppts in på det viset tidigare.

På plats i Kalifornien har Annika Steiber ägnat närmare ett år åt att studera hur företaget Google leder och organiserar sig för att upprätthålla en hög innovativ förmåga. Studien bygger på djupintervjuer av 28 anställda. De har bland annat själva fått ranka olika tänkbara förklaringar till Googles förmåga att om och om igen utveckla nya tjänster som människor vill använda sig av.

– Mjuka faktorer spelar en oerhört stor roll, framför allt den företagskultur som grundarna bar med sig från början och som sen har utvecklats medvetet för att styra hela företaget mot ständig innovation, säger Annika Steiber, som nu lägger fram sin doktorsavhandling.
– Slående är också det fokus Google har på att få in rätt individer i företaget och utveckla dem.

Dessa två faktorer samverkar. Individens ställning inom Google är väldigt stark. Företaget lägger stora resurser på omfattande rekryteringsprocesser där många medarbetare får tycka till för att få in rätt personer i organisationen, och på att socialisera och utveckla individer.  Därmed säkrar företaget att människor med olika erfarenhet och bakgrund kommer in i Google samtidigt som man odlar en gemensam värdegrund kring beteende kollegor emellan, men också utåt, enligt Annika Steiber.

Egen filosofi
Organisationen är även byggd för att stärka kulturen, och stötta sina individer att prestera och skapa nytt i linje med företagets filosofi. Att vara ”googley” innebär att en anställd beter sig i enlighet med företagets värderingar. Detta begrepp är idag internt dokumenterat hos Google och består av elva olika ”egenskaper”. Att ha passion för att förändra världen genom Internet, att vara smart och att vara icke-politisk är tre av dem. Att göra gott är en fjärde – ”Don’t be evil”. Många intervjuade vittnade om att de attraherades till företaget på grund av de här uttryckta värderingarna.

Ett av Googles primära fokus är att behålla sin unika och starka kultur, som fungerar som ett dagligt rättesnöre för samtliga anställda och som genererar önskade beteenden. För detta har företaget exempelvis skapat rollen Chief Culture Officer, CCO. Man har lokala kulturteam världen över. Bolaget följer också upp, på ett transparent sätt, att de anställda följer företagets uttalade värderingar.
Inställningen hos och sammansättningen av högsta ledningen – men också styrelsen – är fundamentet bakom Googles drivkraft för innovation, hävdar Annika Steiber i sin avhandling.

Kulturen bygger på grundarnas värdering
Grundarna är också skaparna av företagets kultur. Många av dagens värderingar bygger på övertygelser som grundarna hade när de en gång startade bolaget. Dessa värderingar är nu väl integrerade i ledarskapsstil, organisationsstruktur, processer och incitament, hävdar Annika Steiber.
– Googles organisation och dess förmåga att stötta innovativitet i företaget har utvecklats och förändrats över tiden, vilket är en förutsättning i en föränderlig omvärld.

Studien av Google är den första empiriska forskningsstudien av sitt slag i världen. Den kan utgöra grund för en bättre förståelse för hur företag kan leda och organisera sig till en bättre innovationsgrad, menar Annika Steiber, som hoppas kunna fortsätta med liknande studier i andra organisationer.
 
MER INFORMATION
Om avhandlingen
Avhandlingen har titeln Organizational Innovations: A conceptualization of how they are created, diffused and sustained. Den läggs fram under disputationen tisdag 17 april kl 13.15 på Chalmers i Göteborg.
 
För ytterligare information:
Annika Steiber, industridoktorand vid Teknikens ekonomi och organisation, annika.steiber@gmail.com
Lämplig kontakttidpunkt är 16-20 april då Annika är i Sverige och nås via e-post.
Annica Eijlinder, informatör vid Teknikens ekonomi och organisation, 031-772 34 26, annica.eijlinder@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera