Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 april 2012

Falsk säkerhet med tekniska system ombord

Ny teknik ombord på fartyg kan inge en falsk säkerhet. Det visade sig med Titanic, där rederiet var så övertygat om att fartyget var osänkbart att man inte ens hade ordnat livbåtar till alla passagerare. Men samma sak kan inträffa än idag, hundra år senare.

Idag finns många tekniska hjälpmedel ombord för bättre säkerhet. Bland annat radar, och alarm som går igång om fartygsbefäl skulle somna.

– Problemet är att alarmet går igång så ofta att man till slut stänger av det, eller att man jobbar alldeles för långa skift för att man litar på att systemet kommer att väcka en, säger Margareta Lützhöft, docent i Maritime Human Factors vid Chalmers.

Hon har varit med i forskningsprojekt Impact som går ut på att förutsäga konsekvenserna av tekniska förändringar och lagändringar.

– Det handlar om att tänka det otänkbara. Olyckor har skett på grund av radarn. Om människor helt och hållet litar på systemet kanske de inte inhämtar tillräckligt med kunskaper för att klara sig utan det. På Titanic fanns det vattentäta skott, men de gick inte hela vägen upp. Och eftersom ingen kunde föreställa sig att hon skulle sjunka fanns det inte livbåtar för att evakuera alla passagerare.

Med projektet Impact vill man bevisa att det behöver genomföras en rad anpassningar i lagstiftningen för att utvärdera ny teknik. De som vill införa nya tekniska lösningar eller en lagändring bör besvara ett antal nödvändiga frågor först, till exempel kring vem som berörs av förändringen och på vilket sätt.

Nya tekniska system och lagar är inte alltid den bästa lösningen. Lagen om dubbelskrov gjorde att fartygen fick mindre plats för last, vilket ledde till att det behövdes fler eller större fartyg och detta i sin tur gjorde det trångt i farlederna. I extrema fall skulle nya tekniska system eller lagändringar kunna slopas om man finner att de kanske inte är så säkra som man trodde från början.

MER INFORMATION
För mer information, kontakta:
Margareta Lützhöft, docent vid Institutionen för sjöfart och marin teknik, Chalmers, 031-772 14 64, margareta.lutzhoft@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera