Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 april 2012

Sårbar vardag för alkoholberoende

Att leva med och vårdas för alkoholberoende är temat för en ny avhandling från Linnéuniversitetet. Det är vårdvetaren Anna Thurang som har studerat hur alkoholberoende kvinnor och män upplever sin vardag och den vård de får för sitt alkoholberoende.

Avhandlingens resultat visar att det är en komplex och sårbar livssituation dessa kvinnor och män har, och att det försvårar möjligheten att nå hälsa och välbefinnande.  Både kvinnorna och männen kände en form av utanförskap i relation till andra och ett främlingskap inför sig själv. De försökte skapa en livssituation där de kunde hantera sitt vardagliga liv och samtidigt förhålla sig till främlingskapet. För kvinnorna visade sig detta främst genom deras själviakttagande och deras försök att agera normalt genom olika strategier och fasader. Kvinnorna utövade också en extrem självkontroll för att inte ge efter för begäret efter alkohol. Männen å sin sida anpassade sig till ett mer begränsat liv men också genom att med makt, kraft och kontroll hålla sig aktiverade. Männen tog även risker för att kunna hantera sitt vardagliga liv. Både kvinnorna och männens vardag skapades utifrån deras sårbarhet för såväl utifrån som inifrån kommande faktorer. För både männen och kvinnorna gav försöken att hantera livet ett visst välbefinnande. Välbefinnandet var dock flyktigt och resultatet visade att ett liv som alkoholberoende innebar mer lidande än välbefinnande.

Avhandlingen visar också att kvinnorna och männen är i behov av strukturerad vård från professionella vårdare som bekräftar dem som människor och ger utrymme för dem att skapa en ömsesidig mellanmänsklig relation med vårdaren. Denna relation uppstod när kvinnorna och männen mötte en vårdare som bekräftade dem, var tillgänglig och kunnig. För kvinnorna innebar relationen möjlighet till vila och lämna över till vårdaren men också till att få tid att reflektera över sitt liv och dela sina tankar med någon annan. För männen innebar relationen med vårdaren att de fick ett skyddsnät att falla tillbaka till vid tillfällen då de inte kunde lita på sin egen förmåga till kontroll. Vårdaren blev en person som männen kunde lämna över tyglarna till och någon som de tillät sig styras av. Resultatet visar också att kvinnorna och männen utvecklade ett ansvar både gentemot sig själva och mot vårdaren. Detta ansvar förhindrade återfall och bidrog till att de fortsatte i vården.

– Om vården organiseras så att kvinnorna och männen kontinuerligt får möta professionella vårdgivare som är tillgängliga, stödjande och riktade mot de alkoholberoende kvinnorna och männens vardag kan den kontroll och struktur som finns i vården överföras till deras eget vardagsliv, vilket ökar deras välbefinnande konstaterar Anna Thurang.

Anna Thurang har en bakgrund som specialistsjuksköterska inom psykiatri och arbetar nu som funktionschef för Beroendecentrum Stockholms kompentens- och utbildningsenhet.

ÖVRIG INFORMATION
Avhandlingen “Vardagslivet och vårdandet för kvinnor och män med alkoholberoende – en studie om alkoholberoende kvinnor och mäns levda erfarenhet av att leva med och vårdas för alkoholberoende försvaras fredagen den 13 april 2012, kl 10.30. Disputationen äger rum i sal Myrdal, Linnéuniversitetet i Växjö. Opponent är professor Unni Lindström, Åbo Universitet.

KONTAKTUPPGIFTER
Anna Thurang
telefon 08-12347008
e-post anna.thurang@sll.se

Beställ avhandlingen från lupress@lnu.se” href=”mailto:lupress@lnu.se“>lupress@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera