Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 april 2012

5000 år gamla matrester undersöks utanför Falköping

Forskare från Göteborgs universitet har under lång tid studerat stenålderssamhället i Västergötland. I april tar nu forskarna nya steg mot att förstå hur delar av stenåldersdieten såg ut genom arkeologiska undersökningar av en 5000 år gammal boplats i Karleby utanför Falköping.

Genom detaljerade undersökningar hoppas forskarna Tony Axelsson och Karl-Göran Sjögren få fram rester av spannmål och andra växter som genom olika analyser kan ge viktiga pusselbitar till förståelsen av hur sammansättningen av stenåldersmänniskornas kost såg ut.

– Ett första steg i våra undersökningar är att hitta så kallad makrofossil, det vill säga äldre växtdelar som sädeskorn eller ogräsfrön. En analys av materialet kan bidra till förståelsen av karaktären på stenåldersjordbruket och hur viktig odling var i relation till boskapsskötseln, säger Tony Axelsson

Ett annat delmål med undersökningarna är att samla in djurbensmaterial – helt enkelt 5000 år gamla matrester! Forskarna vet att det på platsen finns benrester från boskap (nöt, svin och får).

– Genom att studera halten av olika isotoper i benen kan vi bland annat få reda på i vilka områden djuren är uppvuxna och därigenom få svar på vilket sätt kreaturen ingick i utbytesnätverk, säger Karl-Göran Sjögren.

Undersökningarna kommer att pågå i tre perioder under 2012 med start den 16 april. Arbetet leds av fil. dr Tony Axelsson och docent Karl-Göran Sjögren vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet. I den första perioden kommer 25 studenter att delta i undersökningen.

Det finns möjlighet att besöka undersökningsplatsen i Karleby måndagen den 16 april från kl. 14. Då berättar forskarna mer om de senaste rönen och de arkeologiska undersökningarna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera