Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 mars 2012

Människor, skjortor och siffror – vad gör redovisning?

Tina Carlson Ingdahl på Högskolan i Borås har med sin avhandling tittat närmare på redovisningens roll i ett företags verksamhet. Genom att observera affärsmöten mellan säljare och köpare på Eton Fashion AB har hon ställt sig frågan: Vad gör redovisning och hur går det till? Fredag den 30 mars disputerar Tina Carlson Ingdahl med sin avhandling på Handelshögskolan i Borås.

Tina Carlson Ingdahl på Högskolan i Borås har med sin avhandling Människor, skjortor och siffror – Reducera komplexitet och en order blir till tittat närmare på redovisningens roll i ett företags verksamhet. Genom att observera affärsmöten mellan säljare och köpare på Eton Fashion AB har hon ställt sig frågan: Vad gör redovisning och hur går det till? Fredag den 30 mars disputerar Tina Carlson Ingdahl med sin avhandling på Handelshögskolan i Göteborg.

Studien visar att det finns fördelar med att göra närstudier för att få veta mer om redovisningens roll i praktiken. Tina Carlson Ingdahl, vid Institutionen Handels- och IT-högskolan, Högskolan i Borås, har studerat och beskrivit hur människor, skjortor och siffror samverkar under affärsmöten på Eton Fashion AB i Gånghester. Avhandlingen visar hur komplexiteten steg för steg reduceras tills endast en ifylld order återstår. Bland de viktigaste slutsatserna i avhandlingen är att visa på att dessa möten innehåller tre egenskaper:

– Mötena innehåller punktvisa inslag av ren kalkylering, att mötesdeltagarna räknar med siffror. Nästa egenskap handlar om att beräkningarna blandas med att de går på känsla, genom att till exempel känna på och jämföra olika tyger. Detta led kallar jag för kvalkylering – man är rationell och går på känsla samtidigt. Det avslutande ledet i mötena, kalkvylering, handlar om människorna, om det varma, och här tar man hänsyn till andra och börjar tänka på vad konsumenten kommer att vilja ha. Det pågår då en förhandling.

Beskrivningen av dessa affärsmöten visar hur redovisning bidrar till att möjliggöra en inramning av mötena, vilket är nödvändigt för att en order skall bli till. Det handlar mycket om att se tingen, de små detaljerna och därför har Tina Carlson Ingdahl fotograferat under sina observationer för att kunna studera fotona och upptäcka de små detaljerna och hur dessa får inflytande. 

DISPUTATION
Tina Carlson Ingdahl
Tid: Fredag 30 mars kl. 13.15
Plats: CG-salen, Handelshögskolan i Göteborg
Avhandling: Människor, skjortor och siffror – Reducera komplexitet och en order blir till
Länk till avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/28596

KONTAKTUPPGIFTER
Tina Carlson Ingdahl, Tfn: 033-435 5923 eller 0734-438283, E-post: tina.ingdahl@hb.se 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera