Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 mars 2012

Företags internationaliseringsprocesser på tillväxtmarknader

Susanne Sandberg, forskare i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet, undersöker i sin avhandling ”Internationalization processes of small and medium-sized enterprises: Entering and taking off from emerging markets” vad som karaktäriserar små och medelstora företags internationaliseringsprocesser relaterade till tillväxtmarknader.

Den höga ekonomiska tillväxten på tidigare stängda marknader såsom Kina, Ryssland, Polen, och Baltikum har skapat stora export- och tillväxtmöjligheter för små och medelstora företag (SMF). Trots att denna internationella expansion av SMF:s sker i annorlunda affärsmiljöer och under hård konkurrens, så har den försummats av forskningen. I sin avhandling fyller Susanne Sandberg kunskapsluckan.

I avhandlingen berättar Sandberg bland annat att medelstora multinationella tillverkningsföretag från mogna marknader, såsom Sverige, gör teoretiska bidrag genom att de utvecklar nyckelbegrepp som även är giltiga för SMF:s inträde på tillväxtmarknader. Det kan handla om etableringsnoden in i det utländska affärsnätverket, marknadsspecifik erfarenhetsbaserad kunskap, och upplevd institutionell distans.

Hon visar också att de internationellt betydligt mindre erfarna kinesiska företagen uppvisar ett avvikande internationaliseringsmönster. Bland annat kännetecknas deras process av en parallell utveckling hos den utländska marknaden och hemmamarknaden, där den utländska marknaden ibland används som en språngbräda för etablering eller fortsatt tillväxt på hemmamarknaden.

Andra viktiga resultat i Sandbergs avhandling gäller den paradox som uppkommer genom indirekt export. Genom att använda en inhemsk mellanhand förenklas avstampet för företagen, men fortsatt internationalisering försvåras då möjligheterna att skaffa egen erfarenhetsbaserad kunskap eller att bygga internationella relationer är begränsade.

– Sammanfattningsvis så beror olikheterna mellan internationaliseringsprocesserna framförallt på skillnader mellan hemmamarknadens mognadsgrad, företagens internationaliseringsgrad och typ av företag, säger Susanne Sandberg.

Susanne Sandberg är född och uppvuxen på Öland. Hon tog sin magisterexamen i marknadsföring vid Högskolan i Kalmar 2003 och sedan 2005 har hon varit doktorand inom företagsekonomi vid Högskolan i Kalmar/Linnéuniversitetet.

Avhandlingen ” Internationalization processes of small and medium-sized enterprises: Entering and taking off from emerging markets” försvarades den 15 mars, 2012 på Linnéuniversitetet i Kalmar. Opponent var professor Svante Andersson, Högskolan i Halmstad

MER INFORMATION
För mer information kontakta Susanne Sandberg, telefon: 070-261 42 92 eller e-post: susanne.sandberg@lnu.se

Avhandlingen kan beställas från Linnaeus University Press: lupress@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera