Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 mars 2012

Upphovsrätten – hinder eller skydd?

Upphovsrätten utgör grunden för dagens medieindustri och ses som en förutsättning för att bevaka artisters, konstnärers och författares rättigheter. Men Örebroforskaren Peter Jakobsson har undersökt om inte upphovsrätten snarare är ett hinder för medieindustrin. Skulle en ökad öppenhet utveckla medieföretagen och skapa ekonomisk tillväxt?

Upphovsrätten diskuteras oftast som ett problem som rör relationen mellan konsumenter och upphovsrättsindustrin. Många anser att upphovsrätten ger oproportionerligt stor makt åt företag, som kan ta ut orimligt höga priser för sina produkter. Andra betraktar det som en konflikt mellan fildelare och kreatörer där internetanvändaren istället svartmålas.

– Det jag uppmärksammar i min forskning är att det inte bara handlar om en konflikt mellan big business och internetanvändare utan att det också är en konflikt inom medieindustrin. Det är en konflikt mellan till exempel medieföretag som Google och företag som producerar film, text och musik, säger Peter Jakobsson, som har skrivit en doktorsavhandling i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet.

Öppenhetsindustrin
De företag som förespråkar en ny affärsmodell kallar Peter Jakobsson för öppenhetsindustrin. Det är till exempel internetoperatörer, telekombolag och webbföretag.

Öppenhetsindustrin tar avstånd från den affärsidé som bygger på att stänga in och kontrollera musikaliska, filmiska och konstnärliga verk med hjälp av upphovsrätten. Istället vill öppenhetsindustrin skapa ekonomiska vinster genom att öka cirkulationen av till exempel musik och film i digitala nätverk. Men även detta ska göras inom ett ramverk av förordningar och lagar.

– De vill inte avskaffa upphovsrätten i sin helhet. De vill göra ekonomin starkare och mer kreativ med större frihet och fler undantag från upphovsrätten.

Hinder för ekonomisk tillväxt
– Men min användning av ordet öppenhetsindustrin innehåller en viss ironi eftersom den omfattar en begränsad och specifik öppenhet med lika många stängningar om öppningar. Det handlar egentligen om omreglering snarare än avreglering. Min förhoppning är att begreppet kan användas för att belysa båda sidor av den öppenhet som erbjuds.

Peter Jakobssons forskning visar att öppenheten som förespråkas skulle ta ifrån producenterna möjligheten att kontrollera sina egna produkter och att istället ge entreprenörer och företag möjligheten att tjäna pengar på dessa.

– Upphovsrätten ses av öppenhetsindustrin som ett potentiellt hinder för ekonomisk tillväxt och utveckling inom medieindustrin, eftersom den upprätthåller den traditionella medieindustrins affärsmodeller och inte släpper in nya aktörer, säger Peter Jakobsson, som disputerar på Södertörns högskola den 23 mars.

För mer information kontakta Peter Jakobsson: 070 587 8178

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera