Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 mars 2012

Smartare kollektivtrafik stärker glesbygden

Att människor som bor i glesbygden har tillgång till bra och effektiv kollektivtrafik är en viktig förutsättning för bygdens överlevnad och utveckling. Hur kan buss och tåg bättre möta behoven i glesbygden? Ja, kanske genom att använda ny IT-teknik.

Under tre år framöver ska forskare vid Karlstads universitet tillsammans med Värmlandstrafik och Viktoriainstitutet fram nya IT-lösningar för ett bättre resande.

Projektet heter  ITRACT (Improving Transport and Accessibility through new Communication Technologies) och ingår i EU:s Interregprogram för Nordsjöområdet.

Utvecklar tillsammans med kunder
ITRACT startade vid årsskiftet och just nu håller man som bäst på att ta reda på exakt vilka problem som ska lösas. Anna Stålhammar arbetar på Värmlandstrafik och är industridoktorand vid Samot, kollektivtrafikforskningen vid Karlstads universitet. Hon är en av forskarna i projektet.

– Vi börjar med att diskutera med Värmlandstrafiks egen personal, som har många kontakter med kunder och ofta får frågor om resande. Vi ska även använda oss av det vi redan vet genom kundenkäter och vårt webbforum, för att ringa in vilka lösningar vi ska jobba fram. Och i höst samlar vi några av våra resenärer tillsammans med forskare och IT-utvecklare i en workshop, för att vaska fram nya idéer på IT-applikationer. Man skulle kunna tänka sig bättre information kring anropsstyrd kollektivtrafik, till exempel genom en mobil app där kunden kan hålla koll på vilka turer som är beställda, bättre störningsinformation på informationstavlor vid hållplatser och i bussar eller något helt annat, säger Anna Stålhammar.

Dialogen med kunderna kommer även att ske på Facebook. Kontakten med resenärerna är både ett sätt att få in idéer och väcka nyfikenhet kring de nya IT-tjänsterna. Själva designen av tjänsterna tas sedan fram av Värmlandstrafik med stöd av  IT-forskare vid Viktoriainstitutet.

Ny teknik för “molntjänster”
För att kunna utveckla de nya IT-lösningarna är Avdelningen för datavetenskap vid Karlstads universitet engagerade. Här kommer man att utveckla tekniska lösningar för att kunna samla information via så kallade “molntjänster”, det vill säga olika källor via nätet, till exempel sökmotorer. De system och modeller som olika aktörer inom kollektivtrafiken idag använder sig av skiljer sig åt och här behövs ny teknik för att anpassa flödet till ett format. Avdelningen för datavetenskap kommer att anställa en doktorand inom projektet och även studenter på masternivå kommer att engageras.

– Projektets fokus är att utveckla ny informations- och kommunikationsteknik för att möta både tekniska och samhällsekonomiska perspektiv, Vi kommer inte att utveckla en traditionell databas, utan ett nytt sätt att samla och sprida information via “cloud computing” – molntjänster. Utmaningen är att göra det skalbart. Det är en stor mängd data till ett stort antal kunder som ska hanteras via trådlös kommunikation och från olika källor. Målet är en enkel och smidig lösning för kunden, till exempel realtidsinformation om olika händelser som rör trafiken direkt till kundens mobiltelefon, säger Andreas Kassler, professor i datavetenskap.

ITRACT-projektet pågår till slutet av 2014 och syftet är förbättra glesbygdens villkor vad gäller tillgänglighet genom ny IT-teknik och förbättrad infrastruktur. Budgeten är på totalt 3,8 miljoner Euro och finaniseras till hälften av EU:s interregmedel för Nordsjöprogrammet och till hälften av de övriga 12 parterna inom projektet. Förutom Sverige deltar Holland, Tyskland, Norge och Storbritannien. I Sverige deltar Värmlandstrafik AB, Viktoriainstitutet och Karlstads universitet – Avdelning för datavetenskap och Samot (The Service and Market Oriented Transport research group).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera