Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 mars 2012

Matematisk forskning om samarbete lovordas i Nature

I förra numret av Nature uppmärksammas en studie om samarbete som publicerats i den amerikanska vetenskapsakademiens tidskrift PNAS. I artikeln, som är författad av forskare från Umeå och Österrike, används evolutionär spelteori för att visa att frivilligt deltagande och lätt bestraffning av fuskare är ett kraftfullt verktyg för att etablera samarbete.

Själviskt beteende som att inte följa överenskommelser står ofta i konflikt med allmänhetens bästa. För att upprätthålla samarbete kan man använda någon form av incitament som antingen kan innebära bestraffning av oönskat beteende eller belöning av önskat beteende. Om incitamenten är mycket stora kan samarbete alltid upprättas och när de är mycket små blir de i praktiken verkningslösa.

I studien visar Åke Brännström, institutionen för matematik och matematisk statistik, tillsammans med sina österrikiska medförfattare att frivilligt deltagande i gemensamma projekt gör det möjligt att etablera samarbete med små incitament. De visar även att bestraffning i detta fall är betydligt mer effektivt som incitament än belöning.

Det här är andra gången på kort tid som forskning vid Umeå universitets kreativa forskningsmiljö IceLab presenteras i Nature. För mindre än ett år sedan uppmärksammade tidskriften ett banbrytande arbete av Seung Ki Baek, Sebastian Bernhardsson och Petter Minnhagen om skeva fördelningar.

Om Icelab
Integrated Science Lab, IceLab, bildades år 2010 och är en enhet för forskning och utbildning som bygger teorier och metoder för att förstå levande system med verktyg från fysik och matematik. IceLab bedriver tvärvetenskaplig forskning och utbildning i skärningspunkten mellan fysik, matematik, samhällsvetenskap och livskunskap. Det finns cirka 20 heltidsanställda i forskargruppen, alla med olika bakgrund vilket bidrar till en unik forskningsmiljö.
Hemsida: http://www.org.umu.se/icelab/om-icelab/
 
Mer om studien:
En beskrivning av studien finns i Nature 483 på sidorna 39-40 under rubriken News & Views och har titeln Social science: Carrots or Stick?
http://www.nature.com/nature/journal/v483/n7387/full/483039a.html
Artikeln är publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS 109 på sidorna 1165-1169 och har titeln The take-it-or-leave-it option allows small penalties to overcome social dilemmas. Författare är Tatsuya Sasaki, Åke Brännström, Ulf Dieckmann och Karl Sigmund.
http://www.pnas.org/content/109/4/1165.short [Ref 2]
 
För mer information:
Åke Brännström, universitetslektor vid institutionen för matematik och matematisk statistik
Telefon: 090-786 78 62
E-post: ake.brannstrom@math.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera