Artikel från Lunds universitet
15 mars 2012

Kronofogden och Lunds universitet satsar på forskning om överskuldsättning

Ett liv i ekonomiskt utanförskap leder till stort personligt lidande och stora samhällsekonomiska kostnader. För att öka kunskapen om bland annat överskuldsättning inleder nu Kronofogden en forskningssatsning i samarbete med Lunds universitet.

Idag finns nästan var tjugonde svensk i Kronofogdens register. För den enskilde kan det få stora konsekvenser och det personliga lidandet är stort. För samhället är det givetvis också kostsamt att en så pass stor del av befolkningen saknar betalningsförmåga och riskerar att hamna i utanförskap.

– Vid Lunds universitet bedrivs sedan länge forskning kring hur vi kan hjälpa samhällets svagaste. En genomlysning tillsammans med Kronofogden skulle kunna bli en viktig pusselbit för att komma tillrätta med en del av problematiken kring exempelvis hemlöshet, säger Lunds universitets rektor Per Eriksson.

Det är för att få ökad kunskap och perspektiv på frågor som rör betalningsförmåga och överskuldsättning som Kronofogden nu inleder ett forskningssamarbete med Lunds universitet. Satsningen är en direkt följd av myndighetens nya vision att ta ett större ansvar för att motverka överskuldsättning och de negativa konsekvenser som det får för medborgare och för samhället.

– Det finns givetvis redan idag stor kunskap hos oss om överskuldsättning, men vi behöver veta mer om orsaker och samband. Vi behöver också undersöka vilka effekter vårt arbete ger våra kunder och samhället i stort – och det på en bättre vetenskaplig grund, säger Eva Liedström Adler, rikskronofogde och chef för Kronofogden.

Forskningen kommer att genomföras med hjälp av två till fyra så kallade industridoktorander, det vill säga anställda vid myndigheten som på deltid kommer att forska kring den egna verksamheten. Dessutom planerar Kronofogden att i framtiden bevilja finansiering av enskilda forskningsprojekt.

Måns Svensson, föreståndare på Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet, kommer att vara ansvarig vid universitetet för forskningssamarbetet med Kronofogden.

– Det är oerhört viktigt med mer forskning kring den här problematiken. Att människor hamnar i en skuldfälla är ett stort samhällsproblem som faktiskt än så länge är relativt outforskat, säger han.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera