Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 mars 2012

Håller människokroppen på att bli en handelsvara?

Organdonationer är en aktuell fråga som väcker många tankar och känslor. Forskningsprojektet ”Kroppen som gåva, resurs och vara”, lett från Södertörns högskola, belyser de etiska frågorna kopplade till organdonation. Det summeras i en nyutkommen bok, med förhoppningen att förbättra de etiska diskussionerna och besluten inom området.

Den medicinska tekniken för organdonationer utvecklas i snabb takt. Frågan är om samhällets och individens syn på organdonation hänger med? Forskare från Södertörns högskola  [Ref 1]och Lunds universitet har undersökt detta utifrån filosofiska, etnologiska och idéhistoriska perspektiv i projektet ”Kroppen som gåva, resurs och vara: organtransplantationer i Östersjöområdet”. Jämförelser görs även mellan olika länder. Forskningsprojektet summeras nu i en ny bok.

– Vår målsättning med forskningsprojektet och boken är att göra den etiska diskussionen rikare, säger Fredrik Svenaeus, professor vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Vi vill förbättra förutsättningarna för nya beslut inom området.

Är kroppen en investering? Får jag köpa och sälja mina organ?

I projektet har man utifrån olika discipliner och i fem delprojekt forskat om organdonation och synen på kroppen. I ett delprojekt undersöker Fredrik Svenaeus ur en filosofisk vinkel relationen till den egna kroppen och den mellan givare och mottagare. Han resonerar kring om kroppen är något jag äger eller något jag är. Kroppen har under senare tid blivit en investering, något jag tränar, ger näring till och som jag kan förändra med olika metoder. Men kroppen är något mer än bara en investering. Den rymmer också våra förhållanden till varandra och hur vi sitter samman som människor. Det är i sådana förhållanden som organdonationsetiken bör sökas.

Ulla Ekström von Essen, docent i idéhistoria vid Södertörns högskola och verksam vid Centrum för praktisk kunskap, undersöker i ett annat delprojekt hur det individuella valet och friheten i vårt moderna samhälle kan vara svårt att förena med det faktum att kroppen blivit en medicinsk och samhällelig resurs. Är ett ”förmodat samtycke” till transplantation och betoningen av allas ”rätt att ge” genuina uttryck för valfrihet eller bara ett sätt att dölja samhälleliga hänsyn?

Det finns olika register i världen, där man katalogiserar tillgängliga organ och hur väl de matchar olika individer. Markus Idvall, etnolog vid Lunds universitet, har granskat dessa så kallade utbytesprogram och deras effekter. Martin Gunnarsson, doktorand i etnologi vid Centrum för praktisk kunskap, har i sina jämförande studier av dialys mellan Sverige och Lettland tittat på hur relationen mellan person och kropp skapas och omskapas i vården i de bägge länderna.

Susanne Lundin, som är professor i etnologi i Lund, har undersökt illegal organhandel i fattiga östländer och inom projektet kunnat följa de kontakter hon fått över världen. Hon har exempelvis identifierat och intervjuat flera personer i Sverige som köpt njurar utomlands och intervjuat säljare av njurar i Moldavien.

Forskningen i projektet, som pågått sedan 2008, har gått hand i hand med det ökade samhällsintresset för ämnet.

– Det är roligt att forska inom ett fält där det samtidigt händer så mycket, berättar Fredrik Svenaeus. Uppmärksamheten på organtrafficking i svensk media tog fart parallellt med vårt forskningsprojekt liksom det samtal som förs idag om huruvida en patient skall kunna vårdas för att hennes organ skall kunna transplanteras, snarare än för hennes egen skull.

Seminarium: Bokrelease och presentation av forskningsprojekt

Forskningsprojektet är summerat i boken “The Body as Gift, Resource, and Commodity: Exchanging Organs, Tissues, and Cells in the 21st Century”.  Boken är en antologi där man även kompletterat med texter av internationellt erkända forskare för att täcka etiska frågor kring exempelvis assisterad befruktning och handeln med embryon och celler. Texterna är skrivna av forskare från discipliner som filosofi, etnologi, konstvetenskap, idéhistoria och sociologi och behandlar den förändrade syn på människokroppen som utbyte och handel med organ och människovävnad ger upphov till.

Vid ett seminarium den 20 mars presenteras bokens innehåll och forskningsprojektet av redaktörerna Fredrik Svenaeus och Martin Gunnarsson.

När? Den 20 mars klockan 16.00-17.00
Var? Biblioteket, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 11 i Flemingsberg
Ingen föranmälan. Fri entré.

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera