Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 mars 2012

Aktiens väg kartlagd – så samspelar finansmarknadens experter

I ett forskningsprojekt vid Södertörns högskola och Handelshögskolan i Stockholm har arbetet som olika experter utför inom investment banking och deras samspel kartlagts. Den nya boken ”Marketing Shares, Sharing Markets” beskriver hur traders, analytiker, mäklare och corporate bankers aktivt medverkar till att skapa finansmarknader.

Investmentbanker är expertföretag som verkar inom finansmarknaden. Här arbetar traders (utför transaktionerna på marknaden), analytiker, mäklare och corporate bankers (rådgivare när företag tas till börsen) med aktiehandeln, där de kompletterar varandra med sin expertis. I den nya boken ”Marketing Shares, Sharing Markets”, som är ett resultat av ett forskningsprojekt lett av Karin Winroth, företagsekonom vid Södertörns högskola [Ref 1], förklaras hur dessa finansexperter på olika sätt medverkar till att skapa finansmarknader. I projektet ingår också Hans Kjellberg och Jesper Blomberg, båda docenter vid Handelshögskolan i Stockholm.

Överlappande marknader som kallas ’finansmarknaden’
Karin Winroth berättar att de olika experterna som medverkar i eller i servicen kring aktiehandeln uppfattar aktier på olika sätt utifrån sina arbetsuppgifter. Det vi i dagligt tal benämner finansmarknaden är egentligen flera olika marknader som delvis överlappar varandra, till exempel primär- och sekundär aktiemarknad, valutamarknader och obligationsmarknader. Beroende på vilket perspektiv experterna har kommer de att referera till olika delar av dessa marknader i sina diskussioner och rekommendationer. När medier rapporterar om finansmarknaden är det därför olika bilder som ges beroende på om det är analytiker, traders, mäklare eller corporate bankers man talar med. Att finansmarknaden kan vara svår att förstå är inte konstigt, eftersom de olika experterna har olika perspektiv.

Den nya boken vill visa hur praktiken hos experter medverkar till hur finansmarknader förstås och fungerar. Huruvida detta är intressant för branschen eller dess aktörer varierar förmodligen.

– Aktörer inom finansmarknader kan i vissa fall tjäna på att en diffus bild av marknaden består, säger Karin Winroth. Då är det lättare att skylla på marknadens ’osynliga hand’ än att aktivt ta ett ansvar för vad man medverkar till.

Ny förståelse för aktiemarknader
Den nya boken ger en introduktion till finansvärlden och fokuserar på aktier, aktiemarknader och experterna som arbetar med denna. På ett vardagsnära sätt beskrivs vad olika experter arbetar med i den praktik som kallas investment banking och hur denna del av det ’finansiella maskineriet’ fungerar. Det diskuteras vilka konsekvenserna praktiken får för investmentbanker, investerare och företag, där en aspekt som kommenteras är prisbildningen.

I boken följer man aktiens väg genom systemet vilket ger en förståelse för vad de olika experterna arbetar med. Varje expertroll presenteras i ett kapitel och analyseras var för sig, vilket leder fram till ett kapitel som analyserar deras samspel och slutkapitlet som beskriver hur detta medverkar till att skapa finansmarknader.

Internationella aktörer
Författare till boken är Karin Winroth, lektor i företagsekonomi vid Södertörns högskola, samt Jesper Blomberg och Hans Kjellberg, båda docenter vid Handelshögskolan i Stockholm. De har under det fleråriga forskningsprojektet intervjuat ett flertal personer med erfarenhet från svenska och internationella investmentbanker. Praktiken kring investment banking är internationell, vilket gör att slutsatserna är aktuella även ur ett internationellt perspektiv. 

Den omfattande data som boken redovisar är unik. Det är dessutom ovanligt med studier som inkluderar alla fyra expertgrupper som är involverade och deras samspel med varandra.

Forskningsprojektet ”Handlingar som skapar finansmarknaden – hur investmentbankernas olika experter medverkar i marknaden” är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Boken ”Marketing Shares, Sharing Markets – Experts in Investment Banking” är utgiven av Palgrave Macmillan

KONTAKT
Karin Winroth, lektor i företagsekonomi vid Södertörns högskola: 08-608 45 04, 0709-91 73 77 eller karin.winroth@sh.se
Eleonor Björkman, informatör vid Södertörns högskola: 08-608 50 62 eller 070-286 13 32

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera