7 mars 2012

Kvävegödsel kan produceras med förnybar energi

Svenskt lantbruk använder 9 TWh energi varje år. Mycket naturgas, olja och kol används för att producera kvävegödsel. Tillverkningen leder till stora utsläpp av växthusgaser. Men det finns möjligheter att i stället producera kvävegödsel baserat på förnybara resurser.

Detta undersöker ett tvärvetenskapligt projekt med forskare från SLU och Lunds tekniska högskola. LRF bidrar med kompetens.

– Produktion av kvävegödsel är en av nyckelfaktorerna när man beräknar klimatpåverkan av livsmedel och bioenergi, säger projektledaren Serina Ahlgren vid institutionen för energi och teknik vid SLU. Om man tittar på till exempel odling av vete är det inte ovanligt att produktionen av kväve står för mellan 40 och 65 procent av klimatavtrycket.

SLU-forskarna har tidigare visat att system som producerar grönt kväve kan bli väldigt fördelaktiga ur miljösynpunkt. Och teknik för de olika delarna i en fabrik som kan producera grönt kväve finns redan. Nu gäller det att ”sätta ihop” dem! En utmaning ligger i att matcha produktionsskalan för de olika delarna som ingår. System för förnybar energiproduktion är ofta mindre, medan ammoniak- och handelsgödselproduktion i dagsläget är storskaliga.

Syftena med studien är flera:
– att studera bästa val av teknik
– att minska utsläpp av växthusgaser
– att göra biogas och vindkraft mer lönsamma
– att minska beroendet av fossila råvaror – vilket i sin tur leder till en ökad livsmedelssäkerhet och ett mer stabilt pris.

– Sveriges livsmedelsproduktion är till stora delar uppbyggd på insatser av fossil energi, dels för att driva traktorer, men också för att göra kvävegödsel, säger Serina Ahlgren. Det är ju helt ohållbart i längden! En tryggad livsmedelsförsörjning kräver att vi frigör oss från detta beroende. Grönt kväve är en av vägarna framåt!

Projektet startade i januari i år och avslutas i december 2013. Budgeten är totalt 1,7 miljoner kronor och finansieras av SLF:s Bioenergiprogram.

*TWh = terawattimme

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera