Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 mars 2012

Tydliga lärare fyller både gruppens och individens behov

Hur ska en lärare kunna uppfylla varje individs behov och samtidigt få hela gruppen att trivas och lära? Det är en omöjlig uppgift menar några, men en ny bok från forskare på Högskolan Väst visar att många klarar det.

Boken heter Konsten att navigera mellan individ och grupp – lärares uppdrag i förskola, skola och fritidshem. Lärarnas uppdrag skiljer sig åt i de olika sammanhangen och därmed ser också deras balanserande mellan grupp och individ olika ut. Men forskarna har funnit en gemensam nämnare för lärare inom förskola, skola och fritidshem som lyckas fylla sitt dubbla ansvar. De ser det som fundamentalt att fånga upp missämja och fientligheter och samtala med alla barn tillsammans om hur man bör vara mot varandra.

– Det kanske allra mest grundläggande är att man lär barnen att vara snälla mot varandra för ingenting fungerar annars, säger Cecilia Nielsen, universitetslektor i pedagogik och en av författarna.
Samtliga sex författare är eller har varit forskare på Högskolan Väst. Förutom Cecilia Nielsen medverkar Monica Hansen Orwehag, Eva M. Johansson, Marita Lundström, Inga Wernersson och Ragnhild Vikström.

Huvuddelen av materialet till boken samlades in under ett forskningsprojekt som pågick 2007-2011. Fyra årskullar av lärarstudenter vid Högskolan Väst bidrog med observationer och intervjuer som de gjorde under sin praktik. Studenterna var uppmärksamma på situationer där lärarens dubbla ansvar för hela gruppen och för varje enskild individ tydligt kom till uttryck.

– En del lärare sa att det inte går att uppfylla både gruppens och individens behov. De räcker inte till och tiden räcker inte till, säger Cecilia Nielsen.

Men studenterna såg också att många lärare trots allt lyckades lösa uppgiften. Till exempel var rutiner viktiga. När barnen kände igen sig och visste vad de skulle göra fick läraren möjlighet att i lugn och ro ägna sig åt mindre grupper eller enskilda barn.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera