Artikel från Uppsala universitet
1 mars 2012

Barrträden övervintrade norr om inlandsisen

Hittills har det antagits att tall och gran inte fanns i Skandinavien under den senaste istiden. Nu visar en internationell grupp med forskare från bland annat Uppsala universitet att dessa arter måste ha övervintrat norr om istäcket. Resultaten publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Science.

Fram tills nu har den rådande uppfattningen varit att tallen kom tillbaka till Skandinavien efter sista istiden från öster för omkring 9 000 år sedan. Granen ska ha kommit tillbaka först för 2 500-3 000 år sedan.

En internationell forskargrupp som letts av forskare från Uppsala universitet, Köpenhamns universitet och Tromsø Museum har nu visat att en stor del av träden som växer i norra och västra Skandinavien har en genetisk variant som inte finns i Östeuropa. Det betyder att tall och gran måste ha övervintrat norr om inlandsisen som täckte norra Europa under senaste istiden.

En hypotes är att träden överlevde på nunataker, den spetsiga del av ett berg som sticker upp ur en glaciär, eller på mer skyddade platser nära kusten där de tempererade förhållandena i Atlantens närhet främjade deras överlevnad.

Resultaten bygger på en tredelad studie där forskarna analyserat DNA från nu levande granar, fossilt DNA extraherat från sjösediment och pollen samt mer traditionella studier av pollen och makrofossiler från två insjöar i Trøndelag och på Andøya i Norge.

– Vår analys av DNA från tall och gran i de nedre proverna från sjösedimenten tyder på att träden på Andøya växte för 22 000 respektive 17 700 år sedan och att det fanns gran i Trøndelag för 10 300  år sedan, berättar Laura Parducci, forskare vid Uppsala universitet.

Förståelsen av träds förmåga att sprida sig och anpassa sig till olika klimat är viktig både för att förklara enskilda arters distribution och för att kunna förutsäga hur ekosystemen kommer att reagera på klimatförändringar. Forskargruppens resultat visar att de skandinaviska granarna och tallarna har lyckats överleva i tusentals år i ett mycket strängt klimat. För att sprida sig lokalt har en del producerat frön medan andra istället har förökat sig vegetativt. Dessa träd är unika och är en fascinerande exempel på anpassning till klimatförändringar, menar forskargruppen.

Forskarna menar också att de nya resultaten bland annat kan få en betydande inverkan på skogsindustrin i både Norge och Sverige. Unika genetiska resurser har identifieras, och det är viktigt att dessa ingår i behandlingen av tall och granväxter i Skandinavien.

För mer information:
Kontakta Laura Parducci, tel: 018-471 6414, e-post: Laura.Parducci@ebc.uu.se

Parducci L, et al, (2012) Glacial Survival of Boreal Trees in Northern Scandinavia, Science, Mar 2, doi: 10.1126/science.1216043

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera