Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 februari 2012

Sjuksköterskors arbete i livets slutskede studerat

Med humor, mod, lyhördhet och ödmjukhet vårdas svårt sjuka och döende i hemmet av palliativa vårdteam. Lizbeth Engström har skrivit en avhandling i pedagogik om sjuksköterskors arbete i dessa team. Hon disputerar vid Uppsala universitet den 2 mars.

Döden är inget man gärna talar om offentligt, det anses obehagligt. Det gäller även inom sjukhusets väggar. Palliativ vård eller vård i livets slutskede är inte heller högprioriterat inom de svenska sjuksköterske- och läkarutbildningarna. Men varje år dör drygt 90 000 personer i Sverige. De vanligaste dödsorsakerna är hjärtkärlsjukdomar och tumörsjukdomar och de allra flesta dör på institutioner av olika slag. Den enskilde har numera möjlighet att välja var man önskar avsluta sitt liv, i hemmet eller på institution.  Om det egna valet blir möjligt är dock beroende av närståendes vilja och möjligheter samt sjukdomens utbredning och förlopp.

– Men det beror också på om det finns en sjukvårdsorganisation i närområdet med specialiserad palliativ hemsjukvård som huvuduppgift, säger Lizbeth Engström.

Hon har under sitt avhandlingsarbete i pedagogik följt sjuksköterskors arbete inom en välfungerande specialiserad palliativ hemsjukvård. Utmaningar är stora när det offentliga medicinska flyttar in i det privata hemmet. Förutom att sjuksköterskorna hanterade avancerad medicinteknisk utrustning och behandling fungerade de som samordnare, informatörer och undervisare där samtalet stod i fokus.

Sjuksköterskorna i studien visade sig ha en liknande social bakgrund och bar på liknande ideal beträffande sitt arbete och hur en sjuksköterska ska vara i livets slutskede. Lizbeth Engströms analys visade att de använde sig av humor, mod, lyhördhet och ödmjukhet i sitt arbete. De lyssnade och visade respekt för både livet och dödens skeende. Förutom sin grundutbildning och olika vidareutbildningar hade sjuksköterskorna även livserfarenheter och grundläggande värderingar som utgjorde grund för hur de utförde sitt arbete.

– Ett välfungerande vårdteam betyder att svårt sjuka människor får möjlighet att avsluta sitt liv på ett värdigt sätt i det egna hemmet, säger Lizbeth Engström.

Läs avhandlingen på nätet.

För mer information, kontakta  Lizbeth Engström, tel: 018-471 16 48, 076-820 42 25, lizbeth.engstrom@edu.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera